Vitensenteret i Trondheim | Stedet for aha-opplevelser!

Vinterferien 2019

Vinterferieprogram 2019
Gjør om din vinterferie til en skaperferie!

Ta med barna på planetarieshow, vitenshow og lærerike verkstedsaktiviteter.  Hos oss skjer det noe gøy hver dag, hele vinterferien. 

Vi søker prosjektleder for Talentsenter i realfag

Vi søker prosjektleder for Talentsenter i realfag

Vi søker prosjektleder som brenner for naturvitenskap og ungdom

ViT er ett av fire regionale vitensentre som er gitt i oppdrag å utvikle og drive Talentsenter i realfag. Tiltaket er forankret i Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi, «Tett på Realfag» 2015 ‒ 2019. Oppdraget er å prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssentre for realfagstalenter og elever med stort læringspotensial i realfag.

Lærerkurs 12. mars 2019

Programmering og skaperverksted i skolen

Programmering og skaperverksted i skolen

Temakonferanse for lærere tirsdag 12/3-2019 på Vitensenteret i Trondheim.

Bli med på den regionale lærerkonferansen "Programmering og skaperverksted i skolen" på Vitensenteret i Trondheim. Er du lærer som lurer på hvordan du skal ta sløyden inn i det 21. århundre, koble matematikk og programmering med digital sløyd og jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap så er dette konferansen for deg!

Sider

Abonner på Vitensenteret i Trondheim RSS