Forskning.no | Page 89 | Vitensenteret i Trondheim

Forskning.no

Abonner på Forskning.no nyhetsstrøm
Oppdatert: 10 min 28 sek siden

Slik får du store og søte plommer

27 juni, 2016 - 15:22
Har du et gammelt plommetre du vurderer å hogge fordi frukten ikke smaker godt? Det er ikke sikkert det er treet det er noe galt med.

Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk

27 juni, 2016 - 15:22
De siste åras forskning peker mot at årsakene til IBS er vel så mye fysiske som psykiske. Nå håper forskerne på mer effektiv behandling. I beste fall en endelig kur.

Salamander sett i gangfelt i Drøbak, ...eller?

27 juni, 2016 - 15:22
Kartet stemmer ikkje alltid med terrenget. Datagrunnlaget ein har for å vurdere tilstanden til ulike artar har i enkelte tilfelle manglar som kan gi eit feil bilete av situasjonen. 

Tror vi kan få se bilder av sorte hull innen fem år

26 juni, 2016 - 15:07
Aldri før har det vært mulig å se et sort hull, men nå vil forskere løse mysteriet med avansert fotografi.

Hjernekreft mer utbredt blant høyt utdannede

26 juni, 2016 - 15:07
Personer med høy utdanning ser ut til å ha høyere risiko for å utvikle hjernesvulst. Det viser en kartlegging av nesten tre millioner svensker.

Også laksebarn trenger tilvenning

26 juni, 2016 - 15:07
Hvis laksesmolt får bruke lenger tid til å venne seg til sjøvann, blir de mer motstandsdyktige mot viruset som ofte rammer oppdretssfisken.

Hvor farlig er radioaktiviteten vi har rundt oss?

25 juni, 2016 - 14:25
Radioaktivitet fører raskt tankene til atomkraftverk og ulykker – men radioaktive stoffer en naturlig del av hverdagen. For eksempel er melk og bananer radioaktive.

Meningen med livet er 36,8

25 juni, 2016 - 14:25
Det er ikke 42 som er svaret på livet, universet og alt sammen. Når det kommer til reproduksjon er det et annet tall som gjelder.

Oppdager oljesøl på havets dyp

24 juni, 2016 - 13:48
I dag er det bare mulig å se oljesøl på havoverflaten. Snart kan vi også oppdage lekkasjer på havbunnen.

Lab-funn kan øke Norges gassinntekter

24 juni, 2016 - 13:48
Gassbrønner klarer seg lenger enn forventet, viser norske lab-forsøk. 

Iransk forsker utgjør «alvorlig trussel», forblir utvist

24 juni, 2016 - 13:48
En tysk-iraner som samarbeidet med kinesiske forskere om utvikling av styringssystemer for langdistanseraketter får ikke komme tilbake til Universitetet i Agder.

Smart vatn kan gje meir olje

23 juni, 2016 - 13:34
Vatn opptrer i mange former. Hardt vatn, mjukt vatn, saltvatn, is, dogg og fukt er alle kjente omgrep. «Smart vatn» er kanskje mindre kjent.

Farlig smitte kan bli med hund og katt hjem fra ferie

23 juni, 2016 - 13:34
Tar du med hunden eller katten på ferie, kan de drasse med seg sykdommer hjem. Trådorm, babesia og revens lille bendelorm kan gi mennesker alvorlig sykdom.

Binner beskyttet ungene med «menneskelig skjold»

22 juni, 2016 - 13:00
Binner i de svenske skogene beskytter ungene sine mot aggressive hanner ved å overvinne sin egen frykt og søke seg nærmere mennesker, ifølge forskere.

Kvinner og unge rammes mest av angst

22 juni, 2016 - 13:00
Kvinner har nesten dobbelt så høy risiko for å få angst som menn.

Derfor er lomvien på Hornøya vår mest livskraftige

22 juni, 2016 - 13:00
På Hornøya i Finnmark er bestanden av den utrydningstruede sjøfuglarten 15-doblet de siste 30 årene. Etter lang tids grubling har forskerne funnet ut hvorfor.

Nytt permafrostkart kan varsle om ustabile og rasfarlige fjell

22 juni, 2016 - 13:00
Permafrosten forsvinner flere steder, noe som øker faren for steinsprang og utslipp av klimagasser. Et nytt kart gir bedre oversikt over hvor det bør settes inn tiltak.

NTNUs akademiske bistand til Israel

22 juni, 2016 - 13:00
Forskningssamarbeidet med NTNU vil hjelpe Israel med å utvinne gass eller olje i områder som er svært politisk og folkerettslig omstridte.

Fire av ti strøk i matematikk

22 juni, 2016 - 13:00
Ny nasjonal deleksamen for lærerstudenter viser særdeles dårlige resultater. Fire av ti strøk, og bare seks av de 997 som tok eksamen fikk toppkarakter.

Geologer kritiserer Vegvesenet etter tunnelbrann

21 juni, 2016 - 12:55
Geologene krever oppvask etter at Vegvesenet trosset dem og åpnet den brannskadde Måbøtunnelen i Eidfjord etter tre dager.

Sider