Utstillingen

Utstillingskart

Anatomi

Auditoriet

I auditoriet holder vi aktiviteter som vitenshow, hverdagskjemi og andre knallforedrag.

Utstyr i auditoriet:
- Videoprosjektor (full HD)
- Whiteboard
- DVD-spiller
- Vask

Bakgården

Bakgården er stengt pga. bygging av nytt planetarium

Camera Obscura

I desember 2006 fikk Trondheim en ny attraksjon. Et camera obscura på størrelse med en stor container ble åpnet på Honnørbrygga ved Sjøfartsmuseet og Royal Garden. Alf Christian Samuelsen har vært initiativtaker til prosjektet, som er prosjektert og bygget av studenter ved Arkitektavdelingen ved NTNU høsten 2006.

Camera Obscura er et stort, mørkt rom med hvitmalte vegger og gulv, med et speil og en linse på taket. Gjennom det dreibare «periskopet» fanges et bilde av omgivelsene på gulvet i rommet. Kameraet har også et klassisk «pinhole» plassert i døra, som forvandler rommet til en 180 graders avbildning av verden utenfor.

Kameraet ligger på Honnørbrygga ved Sjøfartsmuseet og Royal Garden.

NB! Da kameraet krever mye lys for å gi gode bilder, vil det fortrinsvis være tilgjengelig i periodene 1. mai til 31. oktober.

For visning i Camera Obscura, ta kontakt på telefon 73 59 77 23 eller post@vitensenteret.com

Gruppestørrelse: 15 personer

Beregnet tidsbruk: ca. 15 minutter

Vi har også undervisningstilbudet Camera Obscura for 8.-10. trinn.


1-2-TRE:6, Prosjektets hjemmeside.

Bygger kjempekamera i Trondheim, Teknisk ukeblad.

Last ned:

- Bygg Camera Obscura

- Bruk Camera Obscura

- Enklere Camera Obscura

- Verden gjennom et lite hull (hefte), Nils Kristian Rossing

Elektrisitet

Fysikk- og mekanikk

I Fysikk- og mekanikkrommet står den populære Orbitronen, Syklokopteret, De mektige fem, Gravitasjonsbrønnen og Industriroboten mm.

De mektige fem

Vektstang, talje kile, skrue og skråplan. Viktige gjennombrudd i teknologihistorien.

Orbitron

Orbitronen koster 20,- pr. tur. Man må være mellom 150-190 cm høy for å få lov til å kjøre. Grupper må bestille kjøring på forhånd.

Hemsen

Lysutstilling vår 2013

Har du sett lyset

Lysutstillingen åpnet våren 2013.

Tidligere utstillinger på hemsen:
Tyrihans TerraExplorer (høst 2008 til høst 2012)

Lysspekter

Rødt ratt: Still lysstyrken til maks.
Grønt ratt: Drei gitteret slik at du ser spekteret på skjermen.
Blått ratt: Drei til smalest spalte.

• Hvordan endres spekteret med
- lysstyrken?
- posisjonen til gitteret?
- spaltebredden?

Prøv også

Gjør spalten så bred som mulig.
Legg merke til det hvite feltet.
Hvor er det blitt av grønnfargen?

Gjør spalten smalere.
Hva skjer når det hvite feltet i midten forsvinner?

Morsomt å vite

Vi bruker et gitter i stedet for et glassprisme. Gitteret er et glass påført tett i tett med tynne linjer. Det lager et bedre spekter enn et prisme. Med en bred spalte ser vi to kantspektere, ett rød-gult og ett lyseblått-fiolett. Når spaltebredden reduseres møtes det gule og det blå lyset i grønt. Da ser vi et kontinuerlig spekter fra rødt til dypblått (fiolett).

Modell 372 rev 1.0 - 19.02.2013

Fargeblanding

Spakene justerer lystyrken på rødt, grønt, blått og hvitt lys. Sett alle spakene til null.

Hvilken farge får du når du setter
- rødt og blått til maksverdi?
- blått og grønt til maksverdi?
- rødt og grønt til maksverdi?

Prøv også

Klarer du å blande denne fargen?

fiolett

Morsomt å vite

Ved å blande rødt, grønt og blått lys kan vi få nesten alle andre farger. Derfor kalles disse fargene primærfarger. Blander vi like mye av hver primærfarge får vi hvitt eller grått lys.

Fargene på en TV eller PC‑skjerm lages ved å blande primærfargene rødt, grønt og blått.

tv

Blandes rødt og blått lys får vi magenta (purpur). Rødt og grønt gir gult lys. Grønt og blått gir cyan (lyseblå). Disse fargene kalles sekundærfarger.

sekundærfarger

Modell 373-1 rev 1.0 - 19.02.2013

Fargede skygger

• Sett spakene for rødt, grønt og blått lys til maks, og hvitt til minimum.

• Stikk hånda under den hvite skjermen.

• Hvilke farger ser du rundt hånda?

Prøv også

Sett spakene for rødt og grønt til null. Sett blått og hvitt til maks. Hold en finger under den hvite skjermen. Justér det hvite lyset slik at du får en kraftig gul skygge.

• Hvor kommer den gule fargen fra?

• Prøv også med hvitt og grønt, eller hvitt og rødt lys.

Morsomt å vite

Der hånda skygger for alle tre lysfargene blir skyggen svart. Områdene der hånda skygger for to lysfarger får skyggene primærfarge og der den skygger for en av primærfargene får skyggene sekundærfarge. Når du belyser en finger med hvitt og blått lys får du en blå og en “gul” skygge. Gulfargen oppstår i hjernen vår. Skyggen er egentlig grå.

Modell 373-2 rev 1.0 - 19.02.2013

Fargede 3D-skygger

• Ta på rød-blå filterbriller.

• Sett spakene for rødt og blått lys til maks, de andre til null.

• Hold hånda rett under den hvite skjermen og se på skyggene gjennom brillene. Flytt hånda langsomt ned mot lyskildene. Ser du hånda i 3D?

Prøv også

• Prøv med plastkoppen. Ser du den i 3D?

3d

Morsomt å vite

Øynene våre er plassert ca 6,5 cm fra hverandre og ser derfor litt ulike bilder av verden rundt oss. Hjernen smelter de to bildene sammen slik at vi får dybdesyn. Med to fargede lyskilder dannes det to fargede skygger. Filterbrillene gjør at vi kun ser den ene skyggen med det ene øyet og den andre skyggen med det andre øyet.

Laserlabyrint

Slå på laseren ved å berøre metallplata. Still inn de dreibare speilene merket med piler slik at strålen treffer målskiva.

Hva skjer med lysstrålen når den treffer et speil? Sammenlign vinklene mellom innkommende og utgående stråle til speilet.

Prøv også

Hvor mange forskjellige veier til målet klarer du å finne? Klarer du å finne den korteste?

Morsomt og vite

En lysstråle som treffer et speil reflekteres fra speilet. Vinkelen mellom speilet og den innkommende strålen, er lik tilsvarende vinkel for den reflekterte strålen. Når vi speiler oss vil hvert enkelt punkt på kroppen reflektere lys som treffer speilet. De reflekterte lysstrålene gjør at vi kan se speilbildet.

vinkel inn = vinkel ut

Still speilene tilfeldig før du går.

Lysbrytning

Slå på laserne ved å berøre metallplata. Legg en linse eller glasstav foran strålene.

Hva skjer med lyset der det treffer glasset og der lyset forlater glasset?

Hvilken vei avbøyes lyset når det går inn i glasset og når det går ut av glasset?

Prøv også

Bøy speilet. Klarer du å få alle strålene til å samles i ett punkt?

Hvilken form har speilet når linjene møtes?

Morsomt å vite

Når lys går fra luft til glass avbøyes strålen, fordi lys går langsommere i glass enn i luft. Når lyset bremses opp, avbøyes det mot innfallsloddet. Når det forlater glasset øker farten og lyset avbøyes fra utfallsloddet. Når strålene møtes i ett punkt har speilet parabolform.

Lysbrytning

Før du går - Legg tilbake linser og glasstaver.

Periskop

• Se inn i periskopet. Hvor ser du?

• Er bildet forstørret eller akkurat slik du ville sett det uten periskop?

• Er bildet skarpt på alle avstander? Hvilken gjenstand ser skarpest ut?

Prøv også

• Bruk håndtakene for å dreie periskopet. Drei periskopet til begge sider.

• Hvor mye av utstillingen klarer du å se?

periskop

Morsomt å vite

Periskopet består av to skråstilte speil i et rør. Soldater i 1. verdenskrig brukte periskop for å se over kanten av skyttergraver. Ubåter bruker periskop for å se hva som skjer på overflaten mens de er neddykket. Vårt periskop inneholder fire linser for å
forstørre bildet. Ulempen er at bildet ikke blir like skarpt for alle avstander.

Polarisert lys

Slå på lyset med knappen. Drei skiva med håndtaket slik at minst mulig lys slipper gjennom de to platene.

Stikk plastgjenstander mellom platene.

Hva ser du? Hvor kommer fargene fra?

Prøv også

Stikk den laminerte cellofanen mellom platene. Snu og vend på cellofanen.

Polarisator

Morsomt å vite

Lys er bølger. Lampelysets bølger svinger i alle retninger. De grå platene sperrer for alle bølger unntatt de som svinger i en bestemt retning. De polariserer lyset. Når polariseringen i de to platene står vinkelrett på hverandre sperrer de for alt lys.

Plasten og cellofanen dreier polarisasjonsretningen til lyset. Lysets ulike bølgelengder dreies forskjellig, derfor får vi farger.

Usynlig glass

• Drei det store hjulet bakerst i modellen sakte rundt mens du ser inn i beholderen.

• Se på teksten bak linsa. Er det forskjell når linsa er over eller nede i oljen?

• Se på kolben og reagensrørene. Hvorfor må de være nedsenket i og fylt med olje for å bli usynlige?

Morsomt å vite

I luft er lyshastigheten ca. 300 000 km/s, mens den i glass er ca. 200 000 km/s. Når lys treffer glass, går mesteparten gjennom
glasset, resten reflekteres. Det reflekterte lyset som treffer øyet, gjør at vi kan se glasset.

Lys reflekteres fra flater der lyset endrer hastighet. Fordi lyshastigheten i rapsolje er som i glass vil det ikke reflekteres noe lys
fra glassflatene som er nedsenket i olje og glasset blir usynlig.

Kaleidoskop

• Tenn lyset ved å berøre startplaten. Lukk luka og se inn i kaleidoskopet.

• Ser du ansiktet ditt i det innerste speilet? Hvor mange ansikter ser du rundt dette? Hvorfor er de forskjellige?

Prøv også

• Åpne luka og stikk hodet inn. La noen andre se inn i kaleidoskopet.

Morsomt å vite

Ordet kaleidoskop stammer fra gresk og betyr å undersøke vakre former. Vanligvis består kaleidoskop av tre rektangulære speil montert på innsiden av en sylinder.

Vårt kaleidoskop har fem speil, fire på sidene og ett i enden. Fordi sidespeilene skrår utover, ser speilbildet ut som ei kule.

Illusjoner

Matpakkerom

Matpakkerommet kan bestilles av grupper på ukedager. I helger og ferier er rommet åpent for de kaffetørste, og andre som vil ha en pause fra utstillingen.

Utstyr i matpakkerommet:
- 2 stk. Gryter
- 2 stk. Kokeplater
- Pølseklyper
- Kjøleskap

Har kan vi ha nesten 20 til bords.

Oppfinnerkjeller

Kafélokalet
Oppfinnerverksted

I oppfinnerverkstedet bygger vi enkle elektromotorer, lager høyttalere av papptallerkener, støper tinnsoldater og seigmenn blir fallskjermhoppere. Du kan laste ned oppskriftene vi bruker og bygge hjemme. Rommet har kapasitet til ca. 20 personer.

For å komme inn i oppfinnerverkstedet må man gjennom vårt nye kafélokale. Det brukes som matpakkerom for skoleklasser og barnehager, og til barneselskap etter åpningstid. Her får vi plass til ca. 30 personer.

Utstyr:
- Kjøkkenvask
- Mikrobølgeovn
- Kaffetrakter
- Prosjektør og lerret

Planetarium

Kjøp billetter her: https://vitensenteret.ticketco.no

18. august åpner Vitensenteret Norges første 3D-planetarium. Bli med på en unik reise i universet, eller oppleve de mest teknologisk avanserte fulldome showene noensinne produsert, i full 4K, 3D stereo og 60 bilder per sekund.

I åpningshelgen 18.-20. august vil vi vise "The man from the 9 Dimensions", som i 2016 vant pris for beste undervisningsproduksjon på IPS Fulldome Festival.

Filmen gir et nytt innblikk og gnister nysgjerrigheten rundt de mest komplekse og dypeste spørsmålene om oss, universet og "teorien om alt". Showet er engasjerende og historien ønsker å tiltrekke publikums oppmerksomhet på en ny og fascinerende måte. Filmens musikk og visuelle uttrykk kommer til sin rett i fulldome miljøet.

Filmen har norsk tale og varer i 30 minutter.
Anbefalt aldersgrense er 9+, men barn fra 6 år kan komme inn med følge.

Visningstider åpningshelg
Fredag 18. august:
kl.14:00, 15:30, 17:00

Lørdag 19.august og søndag 20.august:
kl.11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30

Avgift for planetariet: 50 kr
* Billetter til planetariet må kjøpes som et tillegg til vanlig inngangsbillett.

Våre samarbeidspartnere i prosjektet er:
Statnett, Trondheim kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sør-Trøndelag fylkeskommune, SpareBank 1 SMN, Headspin, NTNU, NITO, EA Smith stiftelse, Kulturrådet, PFI, Siva, Tekna, Staur, Herbert Klein, Westerlund Invest, Kongsberg Gruppen, E.C. Dahls Eiendom, Pretor Advokat, Sjøheim AS, Eksol AS, Motor-Trade Trondheim, Lund Forvaltning, Viking Venture, Fridtjof Riis.

Seddelloftet

Mye av vår pedagogiske virksomhet for større grupper foregår på seddelloftet. I tillegg bruker vi rommet til populærforedrag, LEGO-festival, konserter og mye annet. Det er plass til 56 små personer ved arbeidsbord, og over 70 personer i teateroppsett.

Utstyr:
- Prosjektør (full HD)
- Stort lerret
- Surround lydanlegg
- Kjøkkenvask og kaffetrakter
- Bord og stoler

Snekkerbua

I snekkerbua kan du prøve verktøy og lafte hus. Og du møter beveren, naturens byggmester.

Thomas Angells matematikkrom

Utstillingen består av 10 interaktive problemløsningsoppgaver og matematiske spill, og viser
at matematikk er mer enn bare regning. Oppgavene løses primært i grupper på to eller tre. Elever
på slutten av barneskolen begynnelsen av ungdomsskolen er utstillingens hovedmålgruppe.
Rammehistorien med tilhørende rekvisita knyttes til Thomas Angell (1692–1767). Dette skaper
en stemning i rommet. De matematiske oppgavene er tilpasset den historiske rammen.
Utstillingen er slik den står i dag ubetjent, men vi arbeider for å lage et undervisningsopplegg
beregnet på skoleelever som kan knyttes til utstillingen.

Rammehistorien

Vitensenteret holder til i den gamle bygningen til Norgens Bank fra 1833, som er bygd på de
gamle hvelvkjellerne til huset der Thomas Angell (1692–1767) bodde på 17-hundre tallet. Thomas
ble etter hvert en grunnrik mann, med et stort hjerte for byens fattige. Han drev utstrakt
handelsvirksomhet med eiendommer, gruve- og skogsdrift, og pengeutlån. Han var også en
kunnskapsrik person som hadde mange interesser. Historiske fakta er gjengitt på 10 plansjer.
På bakgrunn av historiske fakta er utstillingslokalet ført tilbake til 1700-tallsstill.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Ulike aktører har bidratt til å realisere utstillingen.

1. Hovedsponsor har vært Niels Henrik Abels Minnefond som har sponset utstillingen med
kr. 200 000,-

2. Trondheimsavdelingen av Tekna har bidratt med kr. 30 000,-

3. Riibe Mynt har gitt forgylte “penger” for å illustrere Thomas Angells formue

4. Thomas Angells stiftelse og Trøndelag teater har gitt rekvisita

5. Matematikksenteret har bidratt med ideer og råd til det faglige innholdet i utstillingen

6. Gunnerusbiblioteket ved NTNU har bidratt med historisk bakgrunnsmateriale

Mer informasjon om oppgavene kan lastes ned her.

Vitenbutikken

Trondheims smarteste butikk - stedet for spesielle gaver & kule leker!

Vitenbutikken selger eksperiment-, bygge- og aktivitetssett, tankenøtter, bøker, spill og mye mer for lekende læring og seriøs moro.

Du kan handle i Vitenbutikken uten å løse billett til utstillingen.
Butikken er åpen hver dag.

Spørsmål om vareutvalg eller annet kan rettes til butikk@viten.ntnu.no eller tlf: 919 02 979

Vitensenteret gir ut og medvirker til flere bøker og hefter.
Noen av utgivelsene finner du her:

Temahefter & bøker

Tittel Pris Antall
Arbeidsbok for gutter (utdrag fra Odd Rønningens bok) 39,-
Bygg dine egne vitensentermodeller 99,-
Den enkle origami (japansk papirbretting), kurshefte 39,-
Den matematiske krydderhylle 469,-
Berta på nye eventyr - Kjemieksperimenter og fortellinger fra Drageland 199,-
Design og fremstilling av taumatter og rosetter 119,-
Fysikkeksperimenter - for bruk i skolen (377 sider) 399,-
Gummistrikkgeometri - fra matematikkens magiske skattkiste 129,-
Illusjoner - du tror det ikke når du har sett det (462 sider) 299,-
Kjøkkenkjemi (118 sider) 99,-
Kortkunster - en trumf i selskapslivet og i matematikkundervisningen 99,-
Matematiske modeller av papirstaver og pepperkakedeig 39,-
Papir - Det menneskevennlige materiale 149,-
Pendeltegning (230 sider) 2. utgave 129,-
Små elektromotorer (utdrag fra Odd Rønningens bok) 39,-
Vikaren, matematikk på en ny måte 39,-
Fakturering og pakking 30,- 1
Porto kommer i tillegg. Sum
Navn *: E-post:
Adresse: Telefon:
Postnummer: Sted:

Hak av hvis du vil motta nyheter og tilbud pr. e-post. Vi sender ut Vitennytt ca. seks ganger i året.

* - Hvis du bestiller for en bedrift/institusjon, fyller du inn både bedriftens/institusjonens navn og bestillers navn.

Med forbehold om prisendring. Prisene er inkl. mva

Miljø
Elektriske produkter skal ikke kastes i søpla. På Vitensenteret kan du vederlagsfritt levere den typen elektriske artikler vi fører i butikken. Vi tar imot varer av andre merker enn de vi selv fører, men ikke andre varetyper.