Bestilling av besøk med undervisning | Vitensenteret i Trondheim

Bestilling av besøk med undervisning

Bestilling gjøres senest 10 dager før besøk. Aktiviteter kan avbestilles inntil 2 dager før besøk. Avbestillinger etter dette vil faktureres 100%.

Læreren har ansvar for oppfølging av elevene både under aktivitet og i Vitensenterets utstilling (skolen er ansvarlig for evt. hærverk).

For spørsmål/øvrige henvendelser, ring 72 90 90 07 eller send e-post til skole@vitensenteret.com

Velg målgruppe:
Velg undervisning:
Velg målgruppe først
Kontaktperson:
e-post:
Telefon:
Skole/barnehage:
Klassetrinn:
Antall elever:
Ønsket dato: (hverdager)
Ønsket tidspunkt: (åpent kl. 10:00-16:00)
Vi ønsker matpakkerom kl.
Spørsmål osv.
Husk og fylle ut alle feltene!