Gratis Elektroverksted for 9. trinn | Vitensenteret i Trondheim

Gratis Elektroverksted for 9. trinn

De regionale vitensentrene i Norge hadde i samarbeid gleden av å invitere elever i 9. trinn til et gratis landsdekkende elektroverkstedbesøk i 2011 og 2012. I tillegg til et besøk fikk hver skole en utstyrskoffert i elektronikk i gave.
Utstyrskofferten inneholder flere forskjellige kretser som kan bygges, der det ble lagt vekt på bruk av enkle sensorer.

Prosjektet er avsluttet, sidene ligger her som ressurs for mottakere av elektrokoffertUnder et besøk vil elevene og skolen få:

  • en kort beskrivelse av de vanligste komponentene brukt i elektronikk
  • bygge en enkel løgndetektor ved lodding på et kretskort eller ved bruk av et koblingsbrett
  • en utstyrskoffert i gave, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB NOR. Gaven inneholder et klassesett med elektronikkutstyr og oppgaver knyttet til den
  • Et lærerkurs i bruk av utstyrskoffertenFor at skolene skal få et besøk er det knyttet noen betingelser til gaven:

  • At minst en lærer er tilstede under vårt besøk.
  • At lærerne gjennomgår et kurs i bruk av utstyrskofferten
  • At lærerne gjennomfører opplegget i kofferten som etterarbeid ved skolen
  • At lærerne skriver en kort rapport om hvordan opplegget fungerteEr dere en 9.klasse som ønsker et elektroverkstedbesøk, ta kontakt med deres nærmeste vitensenteret. Se under.


De regionale vitensentrene som deltar i prosjektet er:


Breddegaven er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB NOR. Sparebankstiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Prosjektet har som mål å nå ut til ca 200 skoler og 10 000 elever.

Vitensenteret i Trondheim Norsk Teknisk Museum Jærmuseet

Nordnorsk vitensenter Vitensenteret Innlandet Vilvite

Vitenlaben Inspiria Vitensenteret i Nord-Trøndelag