Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter | Vitensenteret i Trondheim

Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Antall sider: 120

Pris: kr. 89,- eks. porto

Faglige spørsmål kan rettes til Nils Kr. Rossing nils.rossing@viten.ntnu.no

Forfatter: 
Nils Kristian Rossing
Utgivelsesår: 
2006
ISBN: 
978-82-92088-29-6