Thomas Angells matematikkrom | Vitensenteret i Trondheim

Thomas Angells matematikkrom

Matematikk på Vitensenteret

Utstillingen består av 10 interaktive problemløsningsoppgaver og matematiske spill, og viser
at matematikk er mer enn bare regning. Oppgavene løses primært i grupper på to eller tre. Elever
på slutten av barneskolen begynnelsen av ungdomsskolen er utstillingens hovedmålgruppe.
Rammehistorien med tilhørende rekvisita knyttes til Thomas Angell (1692–1767). Dette skaper
en stemning i rommet. De matematiske oppgavene er tilpasset den historiske rammen.
Utstillingen er slik den står i dag ubetjent, men vi arbeider for å lage et undervisningsopplegg
beregnet på skoleelever som kan knyttes til utstillingen.

Rammehistorien

Vitensenteret holder til i den gamle bygningen til Norgens Bank fra 1833, som er bygd på de
gamle hvelvkjellerne til huset der Thomas Angell (1692–1767) bodde på 17-hundre tallet. Thomas
ble etter hvert en grunnrik mann, med et stort hjerte for byens fattige. Han drev utstrakt
handelsvirksomhet med eiendommer, gruve- og skogsdrift, og pengeutlån. Han var også en
kunnskapsrik person som hadde mange interesser. Historiske fakta er gjengitt på 10 plansjer.
På bakgrunn av historiske fakta er utstillingslokalet ført tilbake til 1700-tallsstill.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Ulike aktører har bidratt til å realisere utstillingen.

1. Hovedsponsor har vært Niels Henrik Abels Minnefond som har sponset utstillingen med
kr. 200 000,-

2. Trondheimsavdelingen av Tekna har bidratt med kr. 30 000,-

3. Riibe Mynt har gitt forgylte “penger” for å illustrere Thomas Angells formue

4. Thomas Angells stiftelse og Trøndelag teater har gitt rekvisita

5. Matematikksenteret har bidratt med ideer og råd til det faglige innholdet i utstillingen

6. Gunnerusbiblioteket ved NTNU har bidratt med historisk bakgrunnsmateriale

Mer informasjon om oppgavene kan lastes ned her.