Du tror det ikke når du har sett det | Vitensenteret i Trondheim

Du tror det ikke når du har sett det

- Interaktiv utstilling om syn og illusjoner

Hva skjer når du “bytter om” høyre og venstre øye? Hvordan kan bilder bli tredimensjonale når de er helt flate? Kast ball med briller som dreier synet 15 grader! Er det en sammenheng mellom syn og tale? Avslør “skjulte motiver”. Stikk en blyant gjennom “den blinde flekk”.
Ved hjelp av ca. 25 interaktive modeller og et oppgavehefte, utforsker elevene synssansen og hjernens tolkning av synsinntrykk. Elevene arbeider med oppgaver i elevheftet, etter som de går fra modell til modell.

Vandringen:
Vitensenteret i Trondheim (Våren 2010)
Vitensenteret i Nord-Trøndelag (Våren 2011)