Spor - På sporet av fortidens klima | Vitensenteret i Trondheim

Spor - På sporet av fortidens klima

- Eksperimentbasert undervisningstilbud i geologi og klima for grunnskolen

Undervisningstilbudet omhandler naturlige klimaendringer med fokus på hvordan klimaet i Norden har endret seg de siste 130 000 årene. Elevene skal få en forståelse for at klimaet alltid har endret seg, også før vi har fått endringer i klimaet på grunn av menneskelig aktivitet. Elevene skal også få innsikt i hvordan forskere jobber for å finne ut hvordan klimaet har vært for mange tusen år siden, og hvorfor det er viktig å kartlegge tidligere klimaendringer for å forutsi framtidens klima.