Gratis inngang for grunnskoler i Trondheim Kommune 2018 | Vitensenteret i Trondheim

Gratis inngang for grunnskoler i Trondheim Kommune 2018

I 2018 har grunnskoler i Trondheim kommune gratis inngang og pedagogisk tilbud. Visninger i vår 360-kino koster 50,- pr. barn/voksen. Pedagogiske tilbud for barnehager og øvrige skoler er inkludert i inngangsbilletten.
Forutsetningen er at besøkene blir forhåndsbestilt (her: vitensenteret.com/booking).

En slik ordning har lenge eksistert ved vitensentre i bl.a. Bergen og Sarpsborg. ViT ønsker alle skoler hjertelig velkommen til en inspirerende og lærerik dag på senteret!

SFO får også gratis besøk ved forhåndsbestilling, men ikke undervisningstilbud. Tilbudet gjelder ikke i skoleferier.