Gratis inngang for grunnskoler i Trondheim Kommune 2017 | Vitensenteret i Trondheim

Gratis inngang for grunnskoler i Trondheim Kommune 2017

ViT og Trondheim Kommune viderefører avtalen om gratis inngang og undervisningstilbud for skoleelever våren 2014. Tilbudet gjelder kun i skoletiden. Avtalen er forlenget ut 2017.
Forutsetningen er at besøkene blir forhåndsbestilt (her: vitensenteret.com/booking).

En slik ordning har lenge eksistert ved vitensentre i bl.a. Bergen og Sarpsborg. ViT ønsker alle skoler hjertelig velkommen til en inspirerende og lærerik dag på senteret!

SFO får også gratis besøk ved forhåndsbestilling, men ikke undervisningstilbud. Tilbudet gjelder ikke i skoleferier.