Planetariet | Vitensenteret i Trondheim

Planetariet

Planetariet er et halvkuleformet rom med ca 4,5 meter i diameter. Det har plass til 20-25 personer. En spesiell prosjektør viser stjernehimmelen med omkring 3000 stjerner slik vi kan se den fra Trondheim en klar vinternatt. I tillegg kan prosjektøren vise de gresk-mytologiske stjernebildene.

Åpen visning nesten hver lørdag og søndag kl. 13:00. Vær tidlig ute for å sikre deg plass. Visninger må bestilles resten av uken. Planetariet er lite brukt om sommeren.

Planetariet passer godt for besøkende helt ned i 4-års alderen. En guide vil gi gjestene et populærvitenskapelig foredrag på nesten tre kvarter. Guiden presenterer noen av de mest kjente stjernene og stjernebildene og gresk-mytologiske fortellinger knyttet til stjernebildene.

Vi har både et permanent og et flyttbart planetarium. Det flyttbare planetariet kan settes opp på skoler e.l. Last ned vårt planetariehefte.

Siden det blir helt mørkt i planetariet, er det umulig og bruke døvetolk. Og mørkredde/klaustrofobiske personer kan få problemer. Det er ikke plass til stor elektrisk rullestol.

Se vår prisliste.


"Ved betragtning af verdensrummet en stjerneklar nat kan en ung mand lære mer beskedenhed end ved års trening i doktriner. Han skulle i sin tidligste ungdom lære at knæle ved evighedens fod og lytte til det grænseløse rums stilhed. Den stjernesåede himmel er den sandeste ven i livet, når man først har lært den at kende; altid er den der, altid giver den fred, altid minner den dig om, at din uro, din tvivl, dine smerter, er forbigående småting."

F. Nansen