Priser | Vitensenteret i Trondheim

Priser

Billetter:
Enkeltbillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
85,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne *
290,-
Årskort personlig (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 250,-
Familieårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Inntil fem personer, maks. to voksne
800,-
Familie halvårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne*
500,-
*Familiebillett og -årskort kan kombineres med gruppebilletter hvis antallet overstiger fem personer
Grupper:
Gruppebillett (min. 6 betalende)
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
60,-
Skole-/barnehagebillett
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
50,-
Gruppeårskort
Barnehage/SFO
70,-**
Lærere/lærerstudenter Gratis
* Elever på vgs over 18 år regnes som barn ved gruppebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen
Andre priser:
Uten besøk i senteret: Planetarium, Vitenshow, Hverdagskjemi, Galileo, Kjemi- og fysikktriks, Camera Obscura * 25,- kr pr. pers./min. 250,-
Orbitron 25,-
Barneselskap etter åpningstid (grunnsum inkl. én familiebillett, gruppebilletter kommer i tillegg) 1200,-