Quadkopterkurs 27. august | Vitensenteret i Trondheim

Quadkopterkurs 27. august

Bygg og bruk av quadkopter i skolen

Sted: Vitensenteret i Trondheim, Kongensgate 1
Tid: 27. aug. kl. 09:00 – 16:00
Maks antall: 16
Målgruppe: Lærere i ungdomsskolen og VGS - Teknologi i praksis, Teknologi og design, Teknologi og forskningslære
Pris: kr. 800,-
Påmelding: www.skolelab.no

Deltagerne vil lære å bygge og bruke et enkelt quadkopter. Det arbeides to og to med oppbygging og utprøving av byggesettet. Byggesettet kan plukkes fra hverandre og kan bygges opp flere ganger. I tillegg vil kurset gi grunnleggende forståelse av de aerodynamiske prinsippene ved å fly quadkopter og en overordnet forståelse av virkemåte. Det vil også bli presentert noen forslag til hvordan quadkopteret integreres i undervisningen i ungdomsskole og videregående. Kontakt Henning Pedersen (swishpan@gmail.com) for ev. innkjøp av byggesettet.

Det anbefales at to fra samme skole melder seg på kurset.

Kurset er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet, Trondheim Makers og Vitensenteret i Trondheim