Du er her

Priser

Billetter: F.o.m. 10. juli 2017
Enkeltbillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
85,- 95,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne *
290,- 330,-
Personlig årskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 250,- 300,-
Familieårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Inntil fem personer, maks. to voksne
800,- 900,-
Familie halvårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne*
500,- 500,-
*Familiebillett og -årskort kan kombineres med gruppebilletter hvis antallet overstiger fem personer
Grupper:
Gruppebillett (min. 6 betalende)
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
60,- 65,-
Skole-/barnehagebillett
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
50,- 50,-
Gruppeårskort
Barnehage/SFO
70,-**
Lærere/lærerstudenter Gratis
* Elever på vgs over 18 år regnes som barn ved gruppebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen
Andre priser:
Uten besøk i senteret: Planetarium, Vitenshow, Hverdagskjemi, Galileo, Kjemi- og fysikktriks, Camera Obscura * 25,- kr pr. pers./min. 250,- På forespørsel
Orbitron 25,- 25,-
Barneselskap etter åpningstid (grunnsum inkl. én familiebillett, gruppebilletter kommer i tillegg) 1200,- 1250,-