Åpningstider – avvik

Avvik fra ordinære åpningstider 2020

Gjelder både Vitensenteret og Vitenbutikken. 

Januar
1. januar: Stengt (1. nyttårsdag).
6.–8. januar: Stengt pga. oppussing og vedlikehold.

Februar
17.–21. februar: 10:00–17:00 (vinterferie).

13. mars21. juni
Korona-stengt.

22. juni16. august
11:00–17:00 alle dager.

Oktober
5.–9. oktober: 11:00–17:00 (høstferie).

Desember
​1.–20. desember: 10:00–19:00. Gjelder kun Vitenbutikken, Vitensenteret følger ordinære åpningstider.
21.–23. desember:
      Vitensenteret: 11:00–17:00.
      Vitenbutikken: 10:00–19:00.
24.–26. desember: Stengt (julaften, 1. og 2. juledag).
27.–30. desember: 11:00–17:00.
31. desember: Stengt.

Avvik fra ordinære åpningstider 2021

Gjelder både Vitensenteret og Vitenbutikken. 

Januar
1. januar: Stengt (1. nyttårsdag).
4.–8. januar: Stengt pga. oppussing og vedlikehold.

Februar
22.–26. februar: 11:00–17:00 (vinterferie).

Mars
29.–31. mars: 11:00–17:00 (påske).

April
1.–2. april: 11:00–17:00 (påske).
4.–5. april: Stengt (1. og 2. påskedag).

Mai
1. mai: Stengt (Arbeidernes dag).
17. mai: Stengt (Grunnlovsdag).
13–14. mai: 11:00–17:00 (Kristi Himmelfartsdag og inneklemt fridag).
23–24. mai: Stengt (1. og 2. pinsedag).