Åpningstider

Ordinære åpningstider (høst, vinter, vår)

Hverdag 10:00-16:00

Helg 11:00-17:00
 

Avvik fra ordinære åpningstider 2020

Januar
1. januar: Stengt (1. nyttårsdag)
6.-8. januar: Stengt pga. oppussing

Februar
17.-21. februar: 10:00-17:00 (vinterferie)

13. mars -21. juni
Korona-stengt

22. juni-16. august
11:00-17:00 alle dager

Oktober
5.-9. oktober: 11:00-17:00 (høstferie)

Desember
6.-21. desember: Butikken er åpen til kl. 19:00 i anledning julemarkedet
24.-26. desember: Stengt (julaften, 1. og 2. juledag)
27.-30. desember: 11:00-17:00
31. desember: Stengt