Åpningstider

Ordinære åpningstider (høst, vinter, vår)

Helg 11:00–17:00

Hverdag 13:0016:00
​Butikken er åpen fra 10:00

Avvik fra ordinære åpningstider 2020

Januar
1. januar: Stengt (1. nyttårsdag)
6.–8. januar: Stengt pga. oppussing

Februar
17.–21. februar: 10:00-17:00 (vinterferie)

13. mars21. juni
Korona-stengt

22. juni16. august
11:00–17:00 alle dager

Oktober
5.–9. oktober: 11:00–17:00 (høstferie)

Desember
1.–23. desember: Butikken er åpen til kl. 19:00 i anledning julemarkedet.
21.–23. desember: 11:00-17:00.
24.–26. desember: Stengt (julaften, 1. og 2. juledag).
27.–30. desember: 11:00-17:00.
31. desember: Stengt.