Eksperimentklubb: Fire dager med matematikk-mysterier!

Invitasjon til Eksperimentklubb i høstferien 2013!

I anledning Vitensenterets 25-årsjubileum har ViT i samarbeid med Abelfondet gleden av å invitere elever på 5., 6. og 7. trinn til Eksperimentklubb! Klubben finner sted i uke 41, og har plass til 24 deltakere. Guider og pedagoger fra Vitensenteret er klubbledere. Vi møtes fire timer hver dag, mandag t.o.m torsdag, fra kl 08:30 til 12:30. Fredag starter vi 12:30 og holder på til 18:00. Fra 16.00 og utover er foreldre og søsken velkommen til å delta på avslutning med utstilling og diplomutdeling. Etter at hver dags vanlige program er avsluttet, er deltakerne hjertelig velkommen til å tilbringe mer tid i utstillinga, men da på egen hånd uten tilsyn av gruppeleder (Senteret stenger klokka 16.00).

Tema for årets eksperimentklubb er Matematikkmysterier. Vi skal bli kjent med Thomas Angells matematiske utfordringer, det gylne snitt, tangram, møbiusband og mye mer. I løpet av disse dagene får du være med på mange spennende aktiviteter. Du får også prøve deg som ”astronaut” i Orbitronen, hvis du tør…

Deltakelse koster kr 990,- pr barn, og dekker alle aktiviteter, samt Eksperimentklubbens egen t-skjorte, som deltakerne får og har på seg disse dagene. I tillegg mottar alle deltakere familieårskort, som gir deltaker med familie gratis inngang til vår utstilling resten av året! Betaling vil foregå pr. giro, som blir tilsendt.

Har du spørsmål, eller hvis barnet har spesielle behov det er viktig at vi kjenner til, ta gjerne kontakt med Eva på telefon: 73 59 77 20 eller e-post: eksperimentklubb@viten.ntnu.no.

NB! Påmelding skjer kun via skjemaet under

Se over at skjemaet er korrekt utfylt før du trykker 'enter' eller 'send e-post'

Det er ikke ledige plasser i uke 26 og 27.


Deltagers navn: Alder:
Skole: Klassetrinn: 5. 6. 7.
Adresse: Postnummer:
Foresattes navn: Poststed:
E-post: Telefon:
Jeg godkjenner at Vitensenteret kan offentliggjøre bilder tatt av deltakeren under klubbuka: Ja Nei

 


* Det er kun anledning til å melde på elever som har begynt på 5., 6. eller 7. trinn.