Eksperimentklubb: Fire dager i biologiens verden!

Vitensenteret har igjen gleden av å invitere elever på 5., 6. og 7. trinn til Eksperimentklubben! Klubben finner sted i uke 26, 27, 32 og 33. Vi har plass til 24 deltakere hver uke. Guider og pedagoger fra Vitensenteret er klubbledere. Vi møtes fire timer hver dag, mandag t.o.m. torsdag, fra kl. 8:30 til 12:30. Fredag starter vi 12:30 og holder på til klokken 18:00. Fra 16:00 og utover er foreldre og søsken velkommen til å delta på avslutning med utstilling og diplomutdeling. Etter at hver dags vanlige program er avsluttet, er deltakerne hjertelig velkommen til å tilbringe mer tid i utstillinga, men da på egen hånd uten tilsyn av gruppeleder (vi stenger klokka 17:00 i sommerferien). Tema for årets eksperimentklubb er biologisk mangfold. Vi skal blant annet bli kjent med kroppens sanser, mikroorganismer og DNA, og bestemme blodtypen vår. I løpet av disse dagene får du være med på mange spennende aktiviteter. Du får også prøve deg som ”astronaut” i Orbitronen, hvis du tør… Deltakelse koster totalt kr 1050,- pr barn, og dekker alle aktiviteter hele uka, samt eksperimentklubbens egen t-skjorte, som deltakerne får og har på seg disse dagene. I tillegg mottar alle deltakere sitt personlige årskort, som gir deltaker gratis inngang til vår utstilling resten av året! Betaling foregår pr. tilsendt giro. Har du spørsmål, eller hvis barnet har spesielle behov det er viktig at vi kjenner til, ta gjerne kontakt med Eva på e-post: eksperimentklubb@viten.ntnu.no eller tlf. 73 59 77 20. Timeplan: Mandag til torsdag: 08:30 - 12:30 Fredag: 12:30 - 18:00 (Foreldre og søsken fra kl. 16:00)

NB! Påmelding skjer kun via skjemaet under

Se over at skjemaet er korrekt utfylt før du trykker 'enter' eller 'send e-post'

Avmelding skjer senest sju dager før klubb