Eksperimentklubb: Fire dager med elektronikk!

Foto: flickr,Tim Simpson, creative commons Vitensenteret har igjen gleden av å invitere elever som går i 5., 6. og 7. trinn til å delta på eksperimentklubb! Klubben finner sted i uke 41 (10.-14. okt.), og vi har plass til 24 deltakere. Guider og pedagoger fra Vitensenteret vil være klubbledere. Vi møtes fem timer hver dag, mandag t.o.m. torsdag, fra kl. 08:00 til 13:00. Fredag starter vi 12:30 og holder på til klokken 18:00. Fra 16:00 og utover er foreldre og søsken velkommen til å delta på avslutning med utstilling og diplomutdeling. Etter at hver dags vanlige program er avsluttet, er deltakerne hjertelig velkommen til å tilbringe mer tid i utstillinga, men da på egen hånd uten tilsyn av gruppeleder (vi stenger klokka 17:00). Tema for årets eksperimentklubb er elektronikk. Vi skal blant annet jobbe med strøm og spenning. F.eks. lodde badge og løgndetektor. I løpet av disse dagene får du være med på mange spennende aktiviteter. Du får også prøve deg som ”astronaut” i Orbitronen, hvis du tør… Deltakelse koster totalt kr 1290,- pr barn, og dekker alle aktiviteter hele uka, samt eksperimentklubbens egen T-skjorte, som deltakerne får og har på seg disse dagene. I tillegg mottar alle deltakere sitt personlige årskort, som gir deltaker ubegrenset inngang til vår utstilling resten av året! Betaling foregår pr. giro, som blir tilsendt. Har du spørsmål, eller hvis barnet har spesielle behov det er viktig at vi kjenner til, ta gjerne kontakt med Eva på tlf. 73 59 77 20, evt. e-post: eksperimentklubb@viten.ntnu.no.