Planetarievisning for barnehager

Planetarium Vitensenteret

 

Målgruppe: 
Barnehager
Varighet: 
45
Pris: 
Inkludert i inngangsbillett
Gruppestørrelse: 
59
Hvor: 
Planetariet

 

Planetarievisning for barnehager

BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN:

Sammen skal vi snakke litt om hva stjerner og stjernebilder er, litt om hvordan mennesker har brukt fantasien til å skape figurer ut av mylderet av stjerner. Vi fokuserer på Karlsvogna som er et kjent og kjært stjernebilde som de fleste har et forhold til og kanskje oppdager vi at det er mer med det enn vi først kan se. Kanskje bli det tid til eventyr også.

Passer best for de eldste barna i barnehagen (4-6 år)

MÅL FRA RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER OG BARNEHAGELOVEN

Rammeplanen
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
· opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

· opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

· lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

· legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

· gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

· synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

· utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Barnehageloven
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehagelovens § 2)

FORARBEID i barnehagen

Barna kan på forhånd finne ut hvilket stjernetegn de er født i. Hva betyr det å være født i et stjernetegn? Hvorfor kaller vi alle stjernetegnene for dyrekretsen? Hvilke eventyr kan vi om stjernetegnene?
En kan også la barna lage sin egen stjernekikkert med Karlsvognen som motiv, alternativt kan en velge barnets stjernetegn, om man har jobbet med det.

Utstyr:
· Dorullkjerner
· Tegnestifter
· Aluminiumsfolie (ferdigklippede 10cm x 10 cm ark)
· Karlsvogna-mønster, eventuelt stjernetegn (se link til resurs på Vitensenteret side)
· Papplater til å legge under når en stikker
· Gummistrikk
· Tusjer til å pynte kikkerten med, eventuelt klistremerker osv
· Utførelse:

Kikkertene lages ved at arket med Karlsvognen legges over biten med aluminiumsfolie, og at en deretter tar en tegnestift og stikker den igjennom alle stjernene i vogna (lurt å legge en pappbit eller lignede under får å spare bord). Da sitter en igjen med Karlsvognas stjerner på folien. Til slutt legger en folien ned på bordet, setter dorullkjernen midt oppå, og fester folien rundt med gummistrikk. En kan nå dekorere stjernekikkerten. NB! Husk å skrive navn på kikkerten.

ETTERARBEID

På senhøsten og vinteren er det flott å ta med barna ut for å se på stjernehimmelen. Kom dere unna alt kunstig lys fra bygninger, lyktestolper o.l. og se opp på stjernehimmelen. Finner dere igjen noen av stjernebildene?