Opptak til Talentsenteret i realfag høsten 2020

Talentsenter i realfag

 

Er du elev mellom 6. trinn og vg2 med særlig interesse for naturvitenskap, eller er du foresatt eller lærer for en slik elev? Har du lyst til å fordype deg i temaer og prosjekter der du får bruke naturfag og matematikk på en kreativ og praktisk måte? Har du lyst til å realisere ideer gjennom å kode, koble elektronikk, 3D-printe, lære å bruke laserkutter eller få lov til å finne opp dine helt egne måter? Savner du å møte likesinnede du kan jobbe sammen med, lære av, få inspirasjon fra eller simpelthen noen å diskutere, gruble og filosofere med om verden og universet og alt? Hvis noe av dette stemmer kan Talentsenter i realfag være noe for deg. Da kan du søke her (Søknadsfrist: 01.06.20):

Lenke til elevsøknad: https://forms.gle/5qRG5b69dwTsjfF16 (fylles ut av elev eller elev sammen med foresatte)

Lenke til anbefaling fra lærer: https://forms.gle/fo5QpKRM9wUaAVi96 (fylles ut av kontaktlærer eller faglærer)

Talentsentere i realfag er et tilbud, finansiert og sanksjonert av kunnskapsdepartementet, for elever med stort læringspotensial. Deltakelse gjelder for et helt skoleår og realiseres i form av 12 heldagssamlinger, 3-4 fagcamper (gjerne i samarbeid med NTNU eller lokale bedrifter) og 16 verkstedskvelder på Trigger skaperverkspet ved Vitensenteret i Trondheim. Heldagssamlinger og fagcamper foregår i ordinær skoletid, men regnes som undervisning og teller derfor ikke som fravær fra fag. Vi har per dags dato 64 plasser, men organiserer elevene ut fra trinn og interesser.

Med vennlig hilsen Vitensenteret i Trondheim og prosjektleder Stian Wannebo.