Geologiens dag - lørdag 15. september

lørdag 15. september 2012

Program

Hele dagen      Gå på jakt etter granater i "gruva"

12:00-13:00       Lag ditt eget smykke (25kr)

12:00-14:00       Klassifisering av mineraler. Ta med en rar stein du har funnet og du får vite hva det er
                          (Trøndelag amatørgeologiske forening)

15:00-15:30       Demonstrasjon av kvikkleire

13:00 & 14:00   Trondheim og Norge, under og etter siste istid. Populærvitenskaplig foredrag
                          (Norges geologiske undersøkelse)