Forskning.no | Vitensenteret i Trondheim

Forskning.no

Abonner på Forskning.no nyhetsstrøm
Oppdatert: 2 timer 42 min siden

Hvorfor mister astronauter synet?

2 timer 42 min siden
Astronauter får nedsatt syn når de oppholder seg i rommet over tid. Men hvorfor? Forskere finner nye svar i et oppsiktsvekkende eksperiment der de gjør kreftpasienter vektløse og måler trykket i hjernene deres.

Hund er bra for helsa

2 timer 42 min siden
Hundeeiere har mindre risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer enn folk som ikke har hund, viser en ny svensk undersøkelse.

Motstandskraft mot antibiotika spredte seg i tarmen til bier

18 november, 2017 - 06:38
I USA har birøkterne de siste 30–40 åra brukt antibiotika for å behandle insektene mot sykdom. Hva har det gjort med bienes tarmbakterier?

De som kjenner sin egen hjerterytme er mer generøse

18 november, 2017 - 06:38
Ny studie viser sammenheng mellom gavmildhet og det å kjenne sine egne hjerteslag.

Ny studie viser at P-piller øker kvinners risiko for selvmord

18 november, 2017 - 06:38
En ny dansk undersøkelse viser at alle former for hormonell prevensjon, deriblant P-piller, øker risikoen for selvmord og selvmordsforsøk.

Her er fordelene og ulempene med store ører – for flaggermus

18 november, 2017 - 06:38
Store ører gjør mer enn å hjelpe flaggermusen med å høre. Men det finnes noen ulemper også, viser ny forskning.

Trær i byen vokser raskere

18 november, 2017 - 06:38
Varmen i storbyer påvirker trærnes vekst.

Bakterier i munnen kan gi hint om risikoen for fedme

18 november, 2017 - 06:38
Har du få melkesyrebakterier i munnen, må du kanskje tenke mer over hva du spiser for å unngå å legge på deg, viser ny studie.

Lager stamcellene selv

18 november, 2017 - 06:38
Hudceller kan bli til nye øyenceller eller hjerneceller, blodceller til nye muskelceller eller hjerteceller. Uhelbredelige sykdommer er kanskje ikke lenger det.

Babyer kan regne på sannsynlighet

16 november, 2017 - 06:17
Babyer er overraskende gode til å bruke informasjonen rundt seg til å beregne sannsynlighet, viser ny studie.

Leter etter skillet mellom encellete og flercellete dyr

16 november, 2017 - 06:17
Flercellete dyr, som deg og meg, er genetisk sett mye likere encellete organismer enn tidligere antatt.

Ny jordlignende planet på vei mot oss

16 november, 2017 - 06:17
Den er trolig bedre egnet for liv enn dagens nærmeste – Proxima B.

Ny matematisk modell kan peke ut voldtektsforbrytere

15 november, 2017 - 06:12
Danske matematikere står bak modellen som kan bli et viktig verktøy for domstolene.

Den ukjente resistensen

15 november, 2017 - 06:12
Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner. Dette er like mange liv som tuberkulose tar, og mange flere dødsfall enn det malaria forårsaker. Men oppmerksomheten problemet får står i sterk kontrast den høye dødeligheten.

Tannregulering er verre for jentene

15 november, 2017 - 06:12
Dagens barn og unge opplever generelt mer smerte på grunn av tannregulering enn for 20 år siden.

Katt i hjemmet påvirker genene våre – beskytter nyfødte barn mot astma

15 november, 2017 - 06:12
Ny dansk studie viser at tiden opp til fødselen og like etter er avgjørende for om vi får astma – og kanskje mange andre sykdommer.

Mental trening forandrer hjernen og reduserer stress

14 november, 2017 - 05:52
I motsetning til klassiske mindfulnessøvelser styrker mentaltrening sosiale evner og reduserer stress, viser ny forskning.

Ny teknologi vil gjøre norsk fiskeoppdrett mer bærekraftig

14 november, 2017 - 05:52
Det kan bety færre lus og mindre utslipp av både lusemiddel og fôr fra oppdrettsanleggene.

Slik påvirker ugrasmiddel livet i jorda

13 november, 2017 - 05:34
Plantevernstoffet Glyfosat gjør livet vanskeligere for meitemarkene våre.

Kolera-pandemien har vart i 50 år

13 november, 2017 - 05:34
Og sykdommen er kanskje umulig å utrydde, mener noen forskere.

Sider