Datamaskinens historie - Fra kuleramme til PC

Forside

 
Fra kuleramme til PC - Datamaskinens historie og betydning.

Henvendelser om dette hefte kan rettes til: post@vitensenteret.com

Omslag: Nils Kr. Rossing

Trykk: Reprosentralen, NTNU

3. utgave 11.1.01

Forfatter: 
Nils Kr. Rossing, Arne Asphjell, Einar J. Aas
Utgivelsesår: 
2001
ISBN: 
82-92088-08-3