Vinnere Pstereo Maker Faire

Vinnere av Vitensenterets bilbyggehoppekonkurranse på Pstereo Mini Maker Faire:

1. plass - Andrea Dragsnes
2. plass - Pia Celine Besvold
3. plass - Jonas Skalmerås

Vinnere kan hente halvårskort for hele familien på Vitensenteret.

NB! Det er ikke sikkert at bilene på bildet er de samme som vant.

Sider

Abonner på Forsidestrøm