Statlig driftsstøtte til vitensentrene må fordobles!

Et tverrfaglig utvalg har på vegne av Foreningen Norske Vitensentre (FNV) og VITEN-styret, nylig lagt fram et konkret forslag til hvordan Staten ved å følge strategien vil få langt større nytte av vitensentrene. Utvalget har skrevet brev til Kunnskapsministeren og bedt om møte for å gjennomgå planene. Næringsminister Trond Giske har fått kopi.

«Regjeringen må gjennom handling vise at de verdsetter vitensentrene. Vi har råd til å gi våre barn ”læring gjennom å gjøre”; som er viktig grep i gjennomføringen av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen», mener utvalget.

Vinnere av Statoils realfagspris region Midt-Norge

Elever fra Molde VGS og Trondheim Katedralskole er årets regionale vinnere av Statoils realfagspris, og sendes til den nasjonale finalen hvor det kjempes om 15.000 kroner og besøk på en av Statoils plattformer i Nordsjøen.

Øverst fra venstre, Trondheim Katedralskole:
Tor Ulleberg (Statoil), Stine Sandbakk, Henrik Hvidsten, Torje Olav Uggen, Mari Roen Hansen (Lærer), Hilde Melvold (Lærer)

Nederst fra venstre, Molde VGS:
Tor Ulleberg (Statoil), Magnus Longva, Håkon Gjenstad Verås

Stor pågang under LEGO festivalen

Takk for rekordhøy oppslutning om LEGO festivalen 2012,
og til dere som bidro til å gjøre arrangementet til en suksess.

I løpet av LEGO festivalen ble det trukket ut tre vinnere hver dag.
De heldige er kontaktet. Premiene hentes på Vitensenteret.
Vi gratulerer.

En stor beklagelse til dere som måtte dra skuffet hjem.
Vi var ikke forberedt på den enorme interessen,
og lover å forbedre oss til neste festival.

Vi hadde 3500 besøkende i løpet av en uke....Rekord!

Sider

Abonner på Forsidestrøm