Mange nye modeller

Vitensenteret fornyer utstillingen med en rekke modeller. Noen er innkjøpt, noen har vi bygd selv. En tornadomodell, et håndflatebatteri og ny sveivegenerator til energirommet er allerede installert. Snart kommer stor hjertemodell og 'Bybroa som vektstang'. Les mer i direktørens nyhetsbrev - 'Nye modeller spesial'.

Statoils realfagpris for videregående skole 2011

Vinnere av Statoils realfagpris region Midt-Norge er:

Vera F. Wilhelmsen og Sofia Lindqvist fra Trondheim Katedralskole Dette er en gjennomtenkt og gjennomarbeidet besvarelse, der alle spørsmål er grundig besvart. Besvarelsen er oversiktlig med godt disponerte svar. Det er originalt å ha en innledning først. Elevene har vært flinke til å få frem egne synspunkter som bygger opp under fakta.

Nytt matematikkrom

Thomas Angell matematikk

Matematikkrommet inneholder en rekke praktiske oppgaver som skal speile Trondheims-kjøpmannen Thomas Angells 'matematiske utfordinger'. Du vil også få vite litt om Angell sitt øvrige liv.

Arbeidet med matematikk-rommet er støttet av Abelfondet og Tekna.

Sider

Abonner på Forsidestrøm