Nysgjerrigper - Lærerkurs 13. september

Vitensenteret i Trondheim vil i samarbeid med Forskningsrådet invitere lærere i grunnskolen til gratis kurs i Nysgjerrigpermetoden høsten 2012. Kurset har fokus på hvordan forskning med barn åpner for tverrfaglig trening av grunnleggende ferdigheter. Kursdeltakerne får en innføring i de seks trinnene i Nysgjerrigpermetoden, Nysgjerrigpers egen oppskrift på hvordan et forskningsprosjekt med barn kan gjennomføres fra A til Å. Kurset er gratis.

Venuspassasjen 6. juni

Selv om Venuspassasjen skjer nattestid i Norge, så vil vi på Vitensenteret vise opptak og bilder fra nattens begivenhet hele dagen.

Vi vil også vise solflekker med vårt lille solobservatorium i bakgården, selvsagt forutsatt at værgudene spiller på lag med oss. Så sett av et besøk hos oss denne onsdagen.

Kom innom før begivenheten og kjøp heftet Venuspassasjen, som selges for kr 39,- inkludert solfilterbriller i Vitenbutikken.

Statlig driftsstøtte til vitensentrene må fordobles!

Et tverrfaglig utvalg har på vegne av Foreningen Norske Vitensentre (FNV) og VITEN-styret, nylig lagt fram et konkret forslag til hvordan Staten ved å følge strategien vil få langt større nytte av vitensentrene. Utvalget har skrevet brev til Kunnskapsministeren og bedt om møte for å gjennomgå planene. Næringsminister Trond Giske har fått kopi.

«Regjeringen må gjennom handling vise at de verdsetter vitensentrene. Vi har råd til å gi våre barn ”læring gjennom å gjøre”; som er viktig grep i gjennomføringen av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen», mener utvalget.

Sider

Abonner på Forsidestrøm