Venuspassasjen 6. juni

Selv om Venuspassasjen skjer nattestid i Norge, så vil vi på Vitensenteret vise opptak og bilder fra nattens begivenhet hele dagen.

Vi vil også vise solflekker med vårt lille solobservatorium i bakgården, selvsagt forutsatt at værgudene spiller på lag med oss. Så sett av et besøk hos oss denne onsdagen.

Kom innom før begivenheten og kjøp heftet Venuspassasjen, som selges for kr 39,- inkludert solfilterbriller i Vitenbutikken.

Statlig driftsstøtte til vitensentrene må fordobles!

Et tverrfaglig utvalg har på vegne av Foreningen Norske Vitensentre (FNV) og VITEN-styret, nylig lagt fram et konkret forslag til hvordan Staten ved å følge strategien vil få langt større nytte av vitensentrene. Utvalget har skrevet brev til Kunnskapsministeren og bedt om møte for å gjennomgå planene. Næringsminister Trond Giske har fått kopi.

«Regjeringen må gjennom handling vise at de verdsetter vitensentrene. Vi har råd til å gi våre barn ”læring gjennom å gjøre”; som er viktig grep i gjennomføringen av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen», mener utvalget.

Vinnere av Statoils realfagspris region Midt-Norge

Elever fra Molde VGS og Trondheim Katedralskole er årets regionale vinnere av Statoils realfagspris, og sendes til den nasjonale finalen hvor det kjempes om 15.000 kroner og besøk på en av Statoils plattformer i Nordsjøen.

Øverst fra venstre, Trondheim Katedralskole:
Tor Ulleberg (Statoil), Stine Sandbakk, Henrik Hvidsten, Torje Olav Uggen, Mari Roen Hansen (Lærer), Hilde Melvold (Lærer)

Nederst fra venstre, Molde VGS:
Tor Ulleberg (Statoil), Magnus Longva, Håkon Gjenstad Verås

Sider

Abonner på Forsidestrøm