Gratis inngang for barnehager | Vitensenteret i Trondheim

Gratis inngang for barnehager

Gratis inngang for barnehager
Vi inviterer alle Trondheims barnehager til å besøke oss før jul.

I desember har vi gratis inngang til vår utstilling ved booking av besøk på forhånd.*

På Vitensenteret kan barna utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Med en interaktiv utstilling vil vi inspirere alle besøkende til å stille nye spørsmål og lære mer.

For å booke besøk:

Send mail til skole@vitensenteret.com. Oppgi hvilken dato dere ønsker, gruppestørrelse, ankomsttidspunkt og om dere ønsker å reservere matpakkerom.

Obs! Pr. 26/11 har vi fått inn veldig mange bestillinger. Dette begrenser kapasiteten på våre matpakkerom. Vi anbefaler derfor å booke besøk fra kl 11:30 og utover.

*Besøket gir kun tilgang til utstillingen og inkluderer ikke pedagogisk aktivitet.