Idehefte for bruk av laserkutter

Forside

 
Heftet er ment å være et ressurshefte for lærere og andre som ønsker å bruke laserkutter til å realisere prosjekter. Heftet er under stadig utvikling og vil bli oppdatert etter som nye prosjekter realiseres. I tillegg til flere eksempler på prosjekter, gir heftet en kort innføring i bruk av enkel programvare for design av bokser og tannhjul, og for tilrettelegging for laserkutting. Det finnes nå laserkuttere ved alle regionale vitensentre i Norge. Heftet er gitt ut ved forlaget til Vitensenteret i Trondheim.

Forfatter: 
Nils Kr. Rossing
Utgivelsesår: 
2017
ISBN: 
978-82-92088-57-9