Informasjon til årskortholdere

Har du kjøpt årskort til Vitensenteret for 2020? 

På grunn av steningen av senteret som følge av Koronaviruset, får alle som har årskort i 2020 dette forlenget t.o.m juni (første halvår) 2021.