Kommunikasjon - Experimentarius forklarer hvordan radioen virker

Kommunikasjon - Experimentarius forklarer hvordan radioen virker

Dette heftet ble til i forbindelse med samarbeidsprosjektet
Kommunikasjon. I dette prosjektet deltok Ringve
Museum, Nidarosdomen og Erkebispegården, NTNU
Vitenskapsmuseet, Pilotgalleriet i Trondheim Kunstmuseum,
Pilotgalleriet i Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum og Trøndelag Folkemuseum.

Hensikten var at elever og andre interesserte gjennom å
besøke flere steder skulle lære noe om, og oppleve mangfoldet
rundt temaet kommunikasjon.

Forfatter: 
Nils Kristian Rossing
Utgivelsesår: 
2001
ISBN: 
82-92088-15-6