Lærerkurs 12. mars 2019

Programmering og skaperverksted i skolen

Programmering og skaperverksted i skolen

Temakonferanse for lærere tirsdag 12/3-2019 på Vitensenteret i Trondheim.

Bli med på den regionale lærerkonferansen "Programmering og skaperverksted i skolen" på Vitensenteret i Trondheim. Er du lærer som lurer på hvordan du skal ta sløyden inn i det 21. århundre, koble matematikk og programmering med digital sløyd og jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap så er dette konferansen for deg!

I et skaperverksted kombineres tradisjonelle håndverksfag med digital sløyd, programmerbar elektronikk med musikk, og elevene gis mulighet til å være utforskende og kreative med teknologi - ikke bare forbrukere av den. Et skaperverksted kan være alt fra et fullt utstyrt verksted til en kasse med utstyr som kan flyttes rundt etter behov. Det som er unikt er at realfag, programmering, tverrfaglighet og skaperglede kombineres på en unik måte.

På denne konferansen vil vi dele erfaringer fra vitensentre og skoler som er i gang med skaperverksted, diskutere modeller og muligheter, presentere konkrete undervisningopplegg og ha mange hands-on-aktiviteter.

På programmet står blant annet:
 • Presentasjon av “Den teknologiske skolesekken”. Fagfornyelse, programmering og skaperglede av Udir BetaLab ved Utdanningsdirektoratet.
 • Presentasjon av “Skaperskolen”. Et nasjonalt samarbeid mellom Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene om å bringe skaperkulturen inn i skolen.
 • Workshoper på læring i skaperverksted:
 • Ubrukelig robot
 • Smarte klær
 • Geometri og laserkutting
 • Mitt første møte med programmering


 • Tidspunkt: 12/3–19 kl. 9:30–16:00
  Deltakeravgift: kr. 400,- inkl. lunsj
  Påmeldingsfrist: 1. mars (maks 55 plasser).
  For spørsmål ta kontakt med pedagogisk leder Eva Hofstad Hagen, eva@vitensenteret.com.

  Gå til påmelding

  Konferansen arrangeres av Vitensenteret i Trondheim i samarbeid med Udir BetaLab og Naturfagsenteret.