Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping

Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping - forside

 

Heftet er ment som et oppslagsverk for lærere som deltar på kurset: 3D-printing, laserkutting og tinnstøping – Vi lager spill med brikker. Heftet gir en kort innføring i programverktøyet OpenSCAD og CURA som gjør deltagerne i stand til å designe og printe enkle modellfigurer (spillbrikker) ved hjelp av Ultimaker 2+. Videre beskrives hvordan man kan lage støpeformer av modellfigurene i gips, silikon eller ABS for så å gjennomgå teknikken med tinnstøping. Til sist beskrives hvordan man kan lage tegninger egnet for gravering og skjæring med laserkutteren Epilog Fusion laser.

Forfatter: 
Roy Even Aune og Nils Kr. Rossing
Utgivelsesår: 
2017
ISBN: 
978-82-92088-60-9