Grunnkurs micro:bit - dekom

Forside dekom undervisningshefte

 

Hensikten med heftet er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i programmering med micro:bit samtidig som det skal være et eksempel på hvordan en kan bruke programmering for gradvis å bygge opp et system. Det er lagt vekt på å vise hvordan man kan lage og teste små programbiter som etter hvert kan settes sammen til et større program. Autentisitet har også vært viktig. Et trafikklys er noe alle kjenner, men få vet hva som styrer lyset. Det er også lagt vekt på å tilrettelegge for tverrfaglighet ved å utfordre lærere og elever til å tenke trafikksikkerhet.

Forfatter: 
Nils Kr. Rossing, Ola Kleiven, Anne-Birgitte Belboe, Rannvei Sæther, Eva H. Hagen
Utgivelsesår: 
2020
ISBN: 
978-82-92088-66-1