Minds-on eksperimenter i Elektrisitet og Magnetisme

Heftet var opprinnelig tenkt som en gjennomgang og en oppsummering av en tidlig versjon av lærerveiledningen “LTK Workbook”, en bruksanvisning for lærermateriell utarbeidet i forbindelse med MOSEM Support Materials (MOSEM - Minds-On experimental equipment kits in Superconductivity and ElectroMagnetism).

Dette heftet var i hovedsak ment for bruk i forbindelse med uttesting av utstyret ved videregående skoler i Trondheim. Det har imidlertid vært ytret ønske om at heftet skulle gjøres tilgjengelig også for andre norske brukere. Det er derfor gitt en mer offisiell form. De manglende underkapitlene skyldes at enkelte eksperimenter i den engelske utgaven ikke er tatt, samtidig som vi har valgt å beholde nummereringen i den engelske utgaven.

Heftet bygger derfor i stor grad på “LTK Workbook”, selv om mange avsnitt er skrevet om, flere eksperimenter er lagt til og så og si alle bilder og mange illustrasjoner er laget på nytt.

Boken ble utgitt av Simplicatus Reasearch and Developent AS

Forfatter: 
Nils Kristian Rossing, Vegard Stornes Farstad
Utgivelsesår: 
2011
ISBN: 
978-82-8130-057-6