Most likely to succeed

Most likely to succeed

 

Målgruppe: 
Lærere
Varighet: 
90 min
Pris: 
2000,- eks. mva.
Gruppestørrelse: 
59
Hvor: 
I planetariet

 

Filmen Most Likely to Succeed retter et kritisk blikk på dagens skolesystem, og filmen passer for alle som er opptatt av fremtidens skole, innovasjon og kunnskapsutvikling. Vi anbefaler å bruke filme som utgangpunkt for faglige diskusjoner og inspirasjon i lærerkollegier. Det pågår nå et stort arbeid med nye læreplaner for grunnskolen fra 2020, men spørsmålet er om elevene egentlig kommer til å oppleve endringer i undervisningen? Skal skolen fortsatt rigges etter organisasjonsprinsipp fra 1900-tallets fabrikker? Vil vi fortsatt drive undervisning der mengdekunnskap går foran utvikling av personlige egenskapar. Utdanner vi egentlig barna våre til gårsdagens arbeidsliv og hvordan skal vi utdanne barn og unge til allmenndannelse og ferdigheter for fremtiden arbeidsliv? Om filmen: I dag sliter over halvparten av USAs nyutdannede med å finne arbeid. Selv om stadig flere av de gamle yrkene forsvinner, fortsetter likevel skolene å produsere den samme typen arbeidstakere. Nytenkende skoler som High Tech High tilbyr imidlertid et alternativ: Her vektlegges prosjektarbeid framfor hjemmelekser, samarbeid framfor individuell innsats, og læring framfor pugging. Det er åpenbart på tide å erstatte 1900-tallets skole med en læringsmodell tilpasset det 21. århundrets realiteter, og kanskje kan skoler som High Tech High være et steg i riktig retning. Bestilling: booking@vitensenteret.com