Vinnere av Statoils realfagspris region Midt-Norge

Elever fra Molde VGS og Trondheim Katedralskole er årets regionale vinnere av Statoils realfagspris, og sendes til den nasjonale finalen hvor det kjempes om 15.000 kroner og besøk på en av Statoils plattformer i Nordsjøen.

Øverst fra venstre, Trondheim Katedralskole:
Tor Ulleberg (Statoil), Stine Sandbakk, Henrik Hvidsten, Torje Olav Uggen, Mari Roen Hansen (Lærer), Hilde Melvold (Lærer)

Nederst fra venstre, Molde VGS:
Tor Ulleberg (Statoil), Magnus Longva, Håkon Gjenstad Verås

I Statoils realfagkonkurranse er landet delt inn i fire regioner. Det blir kåret to vinnere fra hver region. Vinnerne premieres med et stipend på 10.000 kroner og et diplom. De regionale vinnerne konkurrerer videre om prisen som nasjonal vinner. Vinnerne for region midt-Norge ble offentliggjort av forskningsdirketør ved Statoil, Tor Ulleberg, på prisutdelingen som fant sted torsdag 12. april. Ansvarlig for Statoilprisen i region midt-Norge er Vitensenteret i Trondheim. Alle elever som leverte inn oppgaver ble invitert med faglærerne til prisutdelingen. Deltakerne fikk et besøk i Vitensenterets utstilling, spektakulære vitenshow og servering før selve prisutdelingen.

Fagjuryen i Midt-Norge har bestått av Hege Christin Widerøe fra Statoil og Håvard Karoliussen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det var rekordstor deltakelse i år med 28 innkomne besvarelser til Vitensenteret i Trondheim. Årets besvarelser holdt meget høy kvalitet. Det var en klar nivåheving fra tidligere år både når det gjelder innhold og layout.

Fagjuryens begrunnelse for Stine Sandbakk, Henrik Hvidsten og Torje Uggen fra Trondheim katedralskole:
Alle beregninger er riktige og oversiktlig satt opp. Besvarelsen har et modent språk. Det er fin flyt i språket på utredningsoppgavene. Innholdet er godt disponert med riktig bruk av litteraturreferanser i teksten. Alle figurer og tabeller er nummerert og henvist til, som i en vitenskapelig rapport. I utredningsoppgavene har elevene fått med mange poeng med mye informasjon. Det er brukt mange kilder for å finne informasjon. Rapportteknisk er besvarelsen på nivå med en masteroppgave fra NTNU.

Fagjuryens begrunnelse for Magnus Longva og Håkon Verås fra Molde videregående skole:
Regneoppgavene er oversiktlig satt opp med benevnelser og hjelpetekst. Alle beregninger er riktige. Fordeler og ulemper er punktvis satt opp på utredningsoppgavene. Elevene har fått med seg mange elementer. Det er brukt faktatall fra mange ulike referanser. Referanselisten er oversiktlig satt opp. Det er et godt og gjennomarbeidet språk gjennom hele besvarelsen. Elevene har hatt personlig kommunikasjon med yr.no

Litt om konkurransen:
Konkurransen er en landsdekkende realfagkonkurranse for elever i 2. klasse, videregående skole, studiespesialisering. Konkurransen skal bidra til å styrke kunnskapen om teknologi og realfag og inspirere ungdom til å satse på en utdanning innen disse fagområdene. Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og fire regionale vitensentre i Norge; VilVite i Bergen, Norsk teknisk museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø. Et vitensenter er et naturvitenskapelig og teknologisk opplevelsessenter for barn og unge, med faglige tilbud tilpasset læreplanen. Vitensenteret VilVite har prosjektansvaret for Statoils realfagpris. Hva går konkurransen ut på? Statoils realfagpris for videregående skole er en konkurranse der elevene skal løse oppgaver i kjemi og fysikk. Elevene kan løse dem alene eller i grupper på to eller tre.

Mer om konkurransen finner du her:
http://www.vilvite.no/index.php?action=static&id=92