Lærerkurs i 'Matematikk og ornamentikk 'Vitensenteret i Trondheim og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum inviterer til lærerkurs i undervisningsopplegget Matematikk og ornamentikk torsdag 24. mars 2011 kl. 12:00 - 16:00 på Vitensenteret. Kurset er gratis, men antall plasser er begrenset til 24.

Kursets innhold:
- Ornamentets historie, en kort introduksjon av formidlingsleder Åshild Adsen, NKM
- “Matematikken i ornamentikken” av Nils Kristian Rossing, Vitensenteret, NTNU
- Presentasjon og workshop knyttet til de ulike oppgaver i produksjonen.

Kurset holdes mellom kl. 12:00 - 16:00, med innlagt kaffepause og enkel servering. Kurset er ment som et utgangspunkt for å bruke vandreproduksjonen “Matematikk og ornamentikk” på skolen. Vandreproduksjonen inneholder alt en trenger til ett 3 - 4 timers opplegg i matematikk og ornamentikk for inntil 30 elever. Ustyr, brukerhåndbok, ressurshefte, presentasjonsvideo, kopioriginaler mm. Opplegget er tilpasset 5. trinn, men fungerer fint også på lavere og høyere trinn.

Lån av vandreproduksjonen er gratis. Skolen må sørge for henting og levering.

Send påmelding til formidling@nkim.museum.no innen 17. mars.