Statoils realfagpris for videregående skole 2011

Vinnere av Statoils realfagpris region Midt-Norge er:

Vera F. Wilhelmsen og Sofia Lindqvist fra Trondheim Katedralskole Dette er en gjennomtenkt og gjennomarbeidet besvarelse, der alle spørsmål er grundig besvart. Besvarelsen er oversiktlig med godt disponerte svar. Det er originalt å ha en innledning først. Elevene har vært flinke til å få frem egne synspunkter som bygger opp under fakta.

Helga Sirum Skavhaug, Mari Alida Solberg og Elin Moe Omland fra Levanger vgs Besvarelsen er grundig gjennomarbeidet, med mange interessante illustrasjoner. Det er gode begrunnelser på alle teoretiske svar, og oppgaven har en oversiktlig layout. Elevene har vist metodikken for balansering av kjemiske ligninger på en systematisk måte.

Fra Venstre: Sofia Lindqvist (Trondheim Katedralskole), Vera Floor Wilhelmsen (Trondheim Katedralskole), Helga Sirum Skavhaug (Levanger VGS), Mari Alida Solberg (Levanger VGS). Bak: Tor Ulleberg (Forskningsdirektør Statoil)

ViT er ansvarlige for å gjennomføre Statoils realfagkonkurranse for videregående skole i region Midt-Norge. Prisutdelingen fant sted 27. april på ViT.

I Statoils realfagkonkurranse er landet delt inn i fire regioner. Det blir kåret to vinnere fra hver region. Vinnerne premieres med et stipend på 5.000 kroner og et diplom. De regionale vinnerne konkurrer videre om prisen som nasjonal vinner.

Alle elever som har levert oppgaver er invitert med faglærerne til prisutdelingen. Med vitenshow og konsert med GODS (Gode Ord Dør Sist) før selve prisutdelingen.

Les mer om konkurransen her.

Fra tidligere arrangement:
- http://www.adressa.no/tv/?id=14654
- http://www.tu.no/jobb/article246762.ece">http://www.tu.no/jobb/article246762.ece
- http://www.statoil.com/no/TechnologyInnovation/Features/Pages/SciencePri...

For mer info kontakt Martin Kulhawczuk på 93807444.