Ledige stillinger

Lyst til å bli en av oss? Vi søker engasjert realfagsformidler i fast stilling og entusiastisk formidler med scenetekke i 50% prosjektstilling.

Vitensenteret (ViT) søker en entusiastisk formidler i realfag som elsker å gi barn og unge den gode mestringsfølelsen ved å stimulere deres nysgjerrighet og kreativitet. Du må ha god kompetanse innen realfag og pedagogikk, og evne å knytte realfagene til forskning og næringsliv. Søk her:

Realfagsformidler

 

Vitensenteret søker en entusiastisk formidler som er glad i å opptre og snakke foran mennesker.  Denne jobben består av å gjennomføre show og naturfaglige aktiviteter på en underholdende måte, både i form av å lede show og visninger med et publikum og veilede våre besøkende på verkstedsaktiviteter der de lager ting selv. Søk her:

Formidler