Vi søker skaperlærer

Ledig stilling skaperlærer bilde av mann og flammer

 

Vitensenteret i Trondheim søker etter engasjert og kreativ skaperlærer med en fot i skolen.  

Har du lyst til å inspirere barn og unge til å bli skapere med fremtidens digitale verktøy?

Har du lyst til å jobbe med kreative pedagoger ved Vitensenteret?  

I samarbeid med Trondheim kommune lyser vi ut et toårig engasjement i 50% stilling som skaperlærer ved Vitensenteret, med oppstart 01. august 2023. For å bli vurdert som kandidat må du allerede være fast ansatt i 100% stilling som lærer i Trondheim kommune. Den som får engasjementet vil fortsette sitt ansettelsesforhold i Trondheim kommune som før, med undervisning på skolen kombinert med 50% frikjøp i 2 år med Vitensenteret i Trondheim som arbeidssted.

Som skaperlærer skal du arbeide på Vitensenteret og med oppsøkende virksomhet i Trondheimsskolene, og skal bidra til tilrettelegging og kompetanseutvikling for skaperaktiviteter og digitale ferdigheter i skolen. Arbeidet skal bidra til at skolene lettere kan gjøre nytte av Vitensenterets ressurser som en del av elevenes opplæringstilbud i tråd med gjeldende læreplan, LK20.

 

Skaperlæreren skal:

• Bidra til at skolene lettere kan bruke Trigger Skaperverksted og tilsvarende verksted på egen skole.
• Gjennomføre opplæring og veiledning i bruk av skaperverksted, gi råd til hvordan skolene kan bruke eget utstyr.
• Legge til rette og gjennomføre undervisningsopplegg for skoler i Trondheim kommune.

I tillegg til godkjent lærerutdanning, ønsker vi at du har en av følgende kvalifikasjoner, interesser og/eller erfaring innen:
• Realfaglig kompetanse innen naturfag, teknologi, matematikk
• Kunst og håndverk 
• Teknologi og Design
• Programmering  
• Gode tekniske og digitale ferdigheter. 
• Gode formidlingsevner.

Stillingen er forankret i Realfagkommunen Trondheim, med bakgrunn i strategien Utforsker i dag, utvikler i morgen, og skal bidra til at skolene lettere kan bruke Trigger Skaperverksted og tilsvarende metodikker i undervisningen i tråd med LK20.

Spørsmål om stillingen kan rettes til pedagogisk leder Lars Pedersen.