Vitensenteret i Trondheim | Page 51 | Stedet for aha-opplevelser!

Statoils realfagpris for videregående skole 2011

Vinnere av Statoils realfagpris region Midt-Norge er:

Vera F. Wilhelmsen og Sofia Lindqvist fra Trondheim Katedralskole Dette er en gjennomtenkt og gjennomarbeidet besvarelse, der alle spørsmål er grundig besvart. Besvarelsen er oversiktlig med godt disponerte svar. Det er originalt å ha en innledning først. Elevene har vært flinke til å få frem egne synspunkter som bygger opp under fakta.

Sider

Abonner på Vitensenteret i Trondheim RSS