Planetarium 5.-7. trinn

 

Målgruppe: 
5.-7. trinn
Varighet: 
45
Pris: 
Inkludert i inngangsbillett
Gruppestørrelse: 
22
Hvor: 
Planetariet

 

Planetarium 5.-7. trinn

BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN:

Aktiviteten finner sted i Norges første 3D 360-graders kinosal. Elevene blir med på en reise gjennom solsystemet. På turen er vi innom samtlige planeter, noen måner og andre himmellegemer. Elevene samtaler med pedagogen om hva vitenskapen har funnet ut om disse himmellegemene og hvordan denne kunnskapen kaster lys over solsystemets utvikling. Deretter kan reisen fortsette videre ut i universet for å studere organisering av galakser og galaksehoper. Da reiser i rommet i 3D-modus kan vise seg å være slitsomt for yngre barn, vises dette undervisningstilbudet i 2D.

MÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET

Kompetansemål etter 7. årstrinn
Fenomener og stoffer: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår.

FORARBEID /ETTERARBEID

Som forarbeid bør elevene ha kjennskap til hvordan solsystemet er bygd opp. Elevene bør dessuten inneha grunnleggende informasjon om de forskjellige planetene. Som etterarbeid kan elevene undersøke hvordan vår kunnskap om solsystemet og universet har oppstått, samt hvordan forståelsen har forandret seg etter hvert som teknologien har utviklet seg. Elevene kan også utfordres til å lage en modell av solsystemet i skala, hvor de tar hensyn til både objektenes størrelse og avstandene mellom dem.