Planetarium 8.-10. trinn

Planetarium Vitensenteret

 

Målgruppe: 
8.-10. trinn
Varighet: 
45 min.
Pris: 
Inkludert i inngangsbillett
Gruppestørrelse: 
59
Hvor: 
Planetariet

Planetarium 8.-10. trinn

BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN:

Aktiviteten finner sted i Vitensenterets nye planetarium.

Elevene blir med på en reise gjennom solsystemet. På turen er vi innom samtlige planeter, noen måner og andre himmellegemer. Elevene samtaler med pedagogen om hva vitenskapen har funnet ut om disse himmellegemene og hvordan denne kunnskapen kaster lys over solsystemets utvikling. Deretter kan reisen fortsette videre ut i universet for å studere organisering av galakser og galaksehoper.

MÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Fenomener og stoffer:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
· beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
· undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

FORARBEID /ETTERARBEID

Som forarbeid bør elevene ha god kjennskap til hvordan solsystemet er organisert, samt kjenne til solsystemets alder og utviklingsløp.

Som etterarbeid kan elevene innhente informasjon om hvordan naturvitenskapen og romforskningen har endret vår forståelse av verdensrommet. Man kan her velge å se på de ulike oppdragene (Apollo-programmet, Voyager 1 og 2, ISS, Cassini-Huygens, New Horizons etc) som har tatt sted de siste 60 årene og jobbe med dette i grupper i klassen.