​Talentsenteret på Vitensenteret blir permanent

Talentsenteret på Vitensenteret

 

Vitensenteret i Trondheim har siden 2016 vært del av et pilotprosjekt for å gi barn og unge med stort læringspotensial innen realfag tilpasset undervisning. Nå melder regjeringen at dette blir en permanent ordning. Vitensenteret i Trondheim er utrolig stolt av å få være med å endre norsk skole.

– Det er disse ungdommene som er Norges fremtidige gull, sier Bodil Svendsen, prosjektleder ved Talentsenteret i Trondheim.

Hun er fornøyd med resultatet og kan konstatere at det ligger mye hardt arbeid bak prosjektet. Hun er glad for at politikerne nå vil satse videre på denne elevgruppen. Direktør Arnfinn Stendahl Rokne sier seg enig, og forteller videre at elever har uttrykt at prosjektet har endret deres liv.

– Jeg er sikker på at noen av de som har vært med på talentsenterprogrammet kommer til å endre våre liv i fremtiden også, sier Rokne.

Talentsenter i realfag betyr en satsing på de barna og ungdommene som tenker annerledes og ser verden på andre måter.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, står det:

"Talentsentrene for elever med stort læringspotensial i realfag, har på kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. Dette er konklusjonen i en evaluering av ordningen. – Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Vi gjør nå denne prøveordningen permanent," sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Gode kunnskaper i realfag er viktig for fremtidens Norge, og helt avgjørende hvis vi skal greie å løse store samfunnsutfordringer, som å få ned klimautslippene og gjennomføre det grønne skiftet.

Talentsentrene er prøvd ut som en treårig pilot ved fire vitensentre siden 2016.

Talentsentrene gir elevene utfordringer og er en møteplass – Elever som presterer høyt faglig kan av og til føle seg litt alene på sin skole, og vil ha nytte av å ha et sted der de får faglige utfordringer og møter andre som har samme interesse for realfag. Talentsentrene ser ut til å ivareta både faglige og sosiale forhold på gode og gjennomtenkte måter, sier Sanner.

Regjeringen har besluttet at ordningen med talentsentre går fra pilotprosjekt til å bli permanent.

Det er Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som har gjennomført evalueringen av de fire talentsentrene, som ligger i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Barn og unge skal være «Tett på realfag»

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Strategien har fire hovedmål: At barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres, at andelen barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk skal reduseres, at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag, samt at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

FAKTA

Talentsentrene i realfag ble opprettet høsten 2016, og er plassert ved fire regionale vitensentre:

 • Vitensenteret i Trondheim
 • Oslo vitensenter
 • Vilvite Bergen
 • Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Alta

 • Talentsentrene skal:
 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer.
 • Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene.
 • Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakt med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk.
 • Talentsentrene er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring.
 • Satsingen med de fire talentsentrene utgjør 8 millioner kroner årlig.

 • Vi søker nye realfagstalenter

  Talentsenteret leter nå etter nye talenter som ønsker større faglige utfordringer. Søknadsfrist er 19. mai.
  Les mer her: https://vitensenteret.com/talent