Priser

Inngangsbilletter:
Barn
Fra fylte 3 til og med 17 år.
Barn under 10 år må være i følge med voksen. 
130,-
Voksen
18 år og opp.
170,-
Student og honnør 130,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne.
550,-
Voksenårskort (gjelder kun vanlig inngang) 600,-
Barneårskort (gjelder kun vanlig inngang) 400,-
Familieårskort (gjelder kun vanlig inngang)
Inntil fem personer, maks. to voksne
1700,-
Familie halvårskort (gjelder kun vanlig inngang)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne
940,-
Grupper:
Gruppebillett voksen (min. 8 betalende voksne) 145,-
Gruppebillett barn (min. 8 betalende barn) 100,-
Skole-/SFO-/barnehage *
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune.
70,-
Gruppeårskort **
Barnehage/SFO
85,-
Andre:
Lærere/lærerstudenter *** Gratis 
Gjelder hele året
Barnehageansatte/SFO-ansatte Gratis når de kommer sammen med en
barnehage-/SFO-gruppe
Gjelder også utenom skoleåret
Ledsager

Gratis inngang ved fremvisning av gyldig bevis
Bruk kategorien "Årskortholdere og spesialavtaler" ved bestilling på nett

Bursdag
Les mer om bursdag her.

250,- per barn.
Minimum 10 betalende barn.

*Elever på VGS over 18 år og elever ved voksenopplæring regnes som barn ved skolebesøk
**Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen
***gjelder lærere/lærerstudenter i barnehage, grunnskole, vgs og høyskole/universitet.