Priser | Vitensenteret i Trondheim

Priser

Billetter:
Barnebillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
85,-
Voksenbillett
120,-
Student/Honnør
85,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne
380,-
Voksenårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 390,-
Barneårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 330,-
Familieårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Inntil fem personer, maks. to voksne
1025,-
Familie halvårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne
600,-
Grupper:
Gruppebillett voksen (min. 8 betalende) 105,-
Gruppebillett barn (min. 8 betalende) 75,-
Skole-/barnehagebillett *
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
50,-
Gruppeårskort **
Barnehage/SFO
65,-
Lærere/lærerstudenter Gratis på hverdager
Orbitron 25,-
Barneselskap etter åpningstid (grunnsum inkl. én familiebillett, gruppebilletter kommer i tillegg) 1250,-
* Elever på VGS over 18 år regnes som barn ved skolebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen