Statoils realfagspris 2012

Statoils realfagpris er en landsdekkende realfagkonkurranse for elever i Vg2, studiespesialiserende med programfag realfag. Konkurransen er en del av programmet www.morgendagenshelter.no.

Hensikten med konkurransen er å stimulere interessen og nysgjerrigheten for teknologi- og realfagene, og på den måten å inspirere ungdom til videre fordypning og utdanning innenfor disse fagretningene. Oppgavene er knyttet mot kompetansemålene i programfagene kjemi, fysikk og teknologi og forskningslære.

Årets oppgaver har to hovedtema: energi og teknologisk utvikling
Ved å delta i konkurransen får du innsikt i energi i et bredt perspektiv fra familiebilens forbrenningsmotor – solceller – verdens energiutfordringer – og til spørsmål om verifisering av naturlover. Når dere jobber med oppgavene må dere anvende kunnskap i kjemi, fysikk og matematikk.

Her finner du mer informasjon om Statoils realfagspris 2012 (pdf), samt følgebrevet til lærer (pdf).

Viktige datoer
1. november 2011:
Påmelding åpner.
16. februar 201:
Frist for innlevering.
April 2012:
Regionale prisutdelinger.
Mai 2012:
Nasjonal prisutdeling i Bergen.

Du finner mer informasjon på VilVites hjemmeside.