Servicehefte - Nærmest null

Servicehefte - Nærmest null forside

 

Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “Nærmest null” som er utviklet som et delprosjekt under Abelfond-prosjektet som startet i 2011 og ble avsluttet ved årsskiftet 2015/16. Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen. I løpet av prosjektet er det utviklet to interaktive modeller ved VilVite og to ved Vitensenteret i Trondheim (ViT). Det har vært et krav at utstillingene skal handle om matematikk og være utviklet i tråd med intensjonen om “Active prolonged engagement”, et prinsipp utviklet ved Exploratorium i San Fransisco.

Forfatter: 
Nils Kristian Rossing
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
978-82-92088-54-8