"> super:bit | Vitensenteret i Trondheim

super:bit

Super:bit på VitensenteretPå oppdrag fra Utdanningsdirektoratet koordinerer Vitensenterforeningen en del av satsingen i Den teknologiske skolesekken. Målet er å styrke programmeringskompetansen i skolen. I den forbindelse tilbyr Vitensenteret i Trondheim nå Super:bit – lærerkurs og skoleprogram for elever på 6. trinn.

Den nye læreplanen trer i kraft fra 2020 og innfører programmering som et nytt element i
flere fag. For å styrke programmeringskompetansen i skolene, skal de regionale
vitensentrene tilby gratis kurs for elever og lærere i programmering. Når lærere deltar på
lærerkurset, får de et gratis klassesett med programmeringsutstyr til skolen sin. Kurset gir
lærere kompetanse i å bruke programmeringssettene sammen med elevene. Kurs og
klassesett koordineres og distribueres fra Vitensenterforeningen. Vitensenteret i Trondheim koordinerer i vår region.

Alle skoler skal nås over de to neste årene

I løpet av de to neste skoleårene (2019/20 og 2020/21) vil de regionale vitensentrene samlet
tilby alle skoler i Norge både elevkurs og lærerkurs. Sparebankstiftelsen DNB har støttet
prosjektet, slik at alle skolene som deltar på lærerkurs får et klassesett med
programmeringsutstyr. Utstyret er hovedsakelig micro:bit med ekstrautstyr.

Deltakelse på lærerkurs gir gratis klassesett til verdi for flere tusen kroner
Vi inviterer dere på lærerkurs med Vitensenteret i Trondheim. Etter gjennomført lærerkurs får deltakerne et programmeringssett til skolen. For å få klassesettet er det obligatorisk at to lærere fra skolen deltar. Dette er for å sikre at skolen har den nødvendige kompetansen for å ta i bruk utstyret.

Først lærerkurs med Vitensenteret i Trondheim, så undervisningsopplegg på skolene
Etter deltakelse på lærerkurs kommer Vitensenteret i Trondheim på besøk til skolen. Der gjennomfører vi et gratis to-timers undervisningsopplegg (120 minutter) for elevene på 6. trinn. Undervisningsopplegget lærer elevene å bruke programmeringssettet. Settet blir enten utdelt på skolen eller i forkant da lærerne deltok på lærerkurset.

Trondheimsskolene og skoler som ligger i nærhet til Vitensenteret i Trondheim vil få gjennomført undervisningsopplegget på Vitensenteret. På mindre skoler kan det være aktuelt å gi elevkurset for flere trinn, eller at vi samkjører elevkurset for flere skoler på et felles samlingspunkt.

Både lærerkurs og undervisningsopplegg er gratis. Eventuelle kostnader for skolen vil være reisekostnader for klassen og lærere, samt vikartimer, etc. Etter gjennomført lærerkurs eier skolen programmeringssettet.

Lærerkurs og elevkurs fra høsten 2019
Vitensenteret i Trondheim tilbyr lærer- og elevkurs til skoler i Trøndelag og store deler av
Møre og Romsdal. Planen for hvilke kommuner og skoler som får tilbudet skoleåret 2019/2020 er nå klar og blir formidlet til skolene.

Lærerkurs i programmering blir gitt på Vitensenteret i Trondheim og ute i regionen fra og med august 2019 og i to år fremover. Kurset gir en innføring i programmering av micro:bit og bruk av tilleggsutstyr. Deltakerne får kompetanse i å undervise elevene i programmering. Undervisnings-oppleggene er for elever på 6 trinn i samme region. For å kunne gjøre for- og etterarbeid til undervisningsopplegget, trenger elevene egen PC eller tilsvarende. Flere elever kan dele samme PC eller tilsvarende. Under selve elevkurset bruker elevene Vitensenteret i Trondheim sine PC-er.

Gratis utstyr til skoler som fullfører lærerkurs:
• 20 micro:bits med USB-kabel, batterilader og holder
• 10 Bit:bots (eller annen) – selvkjørende robot
• Noe ekstrautstyr, sensorer etc.
• Smartby matte
• Lærerveiledning og instruksjoner

Programmering og micro:bit gir mange muligheter
Undervisningsopplegget rundt micro:bit er relevant for flere fag, og spesielt i matematikk,
naturfag og samfunnsfag. Ved siden av programmeringssettet tilbyr vi for- og etterarbeid,
samt ekstraoppdrag (fordypning) som lærer kan gjøre med klassen.

Varighet for undervisningsopplegget i sin helhet:
• 2 skoletimer med forarbeid på skolen (lærer gjør sammen med elevene)
• Ca. 3 skoletimer (120 minutter) med undervisningsopplegg (Vitensenteret i Trondheim gjennomfører kurset sammen med lærer)
• 4 skoletimer med etterarbeid på skolen (lærer gjør sammen med elevene)

Eventuelle spørsmål sendes til formidler og prosjektleder Ola Kleiven (ola@vitensenteret.com).Partnere Superbit