super:bit - For skoleeiere

Super:bit-logo

 

 

For å delta på super:bit-satsningen kreves følgende:

  • Hver skole må stille med minst to lærere på et tre-timers lærerkurs.
  • Skolene kan stille med flere lærere, hvis dette er ønskelig.
  • Skoleeier stiller etter avtale med et egnet lokale til lærerkurset. Lærerkurs vil holdes på steder som geografisk kan samle lærere fra flere kommuner.
  • Skoleeier bes påse at lærere som deltar følger opp satsingen på egen skole.

 

Dette får skolene som deltar:

  • Et tre-timers lærerkurs til minst to lærere fra hver skole.
  • Et to-timers elevkurs for alle elever på 6. trinn.
  • En utstyrspakke med programmeringsutstyr for å fortsette satsningen på egen skole.
  • Nettressurser og oppfølging fra Vitensenterforeningen og Vitensenteret i Trondheim

 

Utpakking

 

 

Intro til lærere

 

 

partnerlogoer