360-kino: To Space and Back | Vitensenteret i Trondheim

360-kino: To Space and Back

To Space and Back

 

Målgruppe: 
5.-7. trinn
Varighet: 
45
Pris: 
Inkludert i inngangsbillett
Gruppestørrelse: 
59
Hvor: 
Planetariet

"To Space and Back"

BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN:

Hvordan har du blitt påvirket av romteknologi? «To space & Back» utforsker hvordan hver en av oss har blitt påvirket av de funn som er gjort av det internasjonale romfartsprogrammet.
Filmen tar elevene med på en fantastisk reise, fra vår egen planet ut i det uendelige universet. Man kan velge mellom engelsk og norsk lydspor.

For mer informasjon gå til http://www.fulldomeshows.com/tospaceandback
Trailer til filmen kan finnes her: https://www.youtube.com/watch?v=edIs5Cm9cYs

MÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Forskerspiren:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
· formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

FORARBEID /ETTERARBEID

Som forarbeid bør elevene ha kjennskap til noen av de mest kjente romfartsprogrammene som for eksempel Apollo, ISS og Hubble. Videre kan elevene finne informasjon om oppdrag som vil finne sted i nær fremtid (James Webb Space Telescope, Euclid, Mars 2020 og ARRM, for å nevne noen).

Etterarbeid til filmvisningen kan være at elevene skal identifisere noen produkter eller teknologier som de selv har nytte av i hverdagen, som stammer direkte fra romforskningen. Her bør man trekke frem hvordan teknologien opprinnelig var benyttet og hvordan implementeringen til hverdagen har tatt sted.